Anna kommentteja tai tarkennusehdotuksia lausuntoluonnokseen

Lausuntoluonnos kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Lausuntoaika on 4.4.–8.5.2017.

Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n tarkoittamasta siirtymäkauden vuokran määräytymisestä.

Kuntaliitto on valmistellut asiasta alustavan lausuntoluonnoksen (lausuntoluonnos löytyy liitteet-osiosta). Kuntaliitto toivoo saavansa kunnilta kommentteja tai tarkennusehdotuksia lausuntoluonnokseen. 

Lausuntopyyntö ja asetusluonnos löytyvät alueuudistuksen-sivuilta: 
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

Tagit
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta