Maakunnissa valmistaudutaan väliaikaishallintojen käynnistämiseen

Lakiluonnosten mukaan maakunnat julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1.7.2017 voimaanpanolailla. Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta maakuntavaltuuston valintaan ja maakuntahallituksen toiminnan aloittamiseen asti.

​Valmistelutoimielimen jäsenet ovat viranhaltijoita. He pysyvät virkasuhteessa organisaatioon, jonka palveluksesta heidät on valmistelutoimielimen jäseneksi valittu. Heidät kuitenkin vapautetaan varsinaisista tehtävistään siten, että he voivat toimia valmistelutoimielimessä tarvittaessa kokoaikaisestikin.

Maakunnista kerättyjen alustavien arvioiden mukaan valmistelutoimielimen viranhaltijoiden työaika valmistelutoimielimessä on kymmenessä maakunnassa alle 20 % ja seitsemässä 20 - 80 %. Vain yhdessä maakunnassa väliaikaishallinnon viranhaltijoiden työaika voi tämänhetkisen arvion mukaan olla yli 80 %.

Maakunta- ja muutosjohtajien mielestä valtion rahoitus on riittämätöntä

Kahdeksan maakuntaa arvioi alustavasti väliaikaishallinnon toimintakulujen (ilman ICT-kuluja) olevan heinäkuusta joulukuuhun 2017 enintään 600 000 euroa. Kuusi maakuntaa arvioi kulunsa välille 600 001 - 1 200 000 euroa. Neljä maakuntaa arvioi toimintakulujen olevan yli 1,2 miljoonaa euroa.

Väliaikaishallintojen toimintakulut tänä vuonna ovat maakunnista kerättyjen arvioiden perusteella yhteensä siis jopa 17 miljoonaa euroa. Valtion vuoden 2017 talousarviossa on tällä hetkellä varattu yhteensä 9 miljoonaa euroa osoitettavaksi väliaikaishallinnon rahoitukseen.

Maakuntajohtajien ja maakuntauudistuksen muutosjohtajien mielestä valtion riittämätön rahoitus uhkaa osassa maakuntia pysäyttää koko sote- ja maakuntauudistuksen käynnistämistyön jo syksyllä. He lähettivät asiasta kannanoton valtiovarainministeriölle 10.2.2017​.

 

Kuntaliitto.fissä

Tagit