Maaseudun elinvoimainen toimintaympäristö -verkoston työ on käynnistynyt

Maaseutupolitiikan ”Elinvoimainen toimintaympäristö” -verkoston toiminta on käynnistymässä kesälomien jälkeen. Verkostokoordinaattori Heikki Konsala aloitti uudessa tehtävässään 15.8.2017. Verkoston kotipesä on Kuntatalolla, mutta verkoston jäsenet ja verkoston toimintaa tulee olemaan eri puolilla maata. Kuntaliiton omien asiantuntijoiden lisäksi verkostoon kutsutaan laajasti verkoston tehtäviin liittyvää osaamista muiden toimijoiden parista. Verkoston toiminta tulee täydentämään Kuntaliiton muuta verkostomaista toimintaa.

Heikki Konsala siirtyi Leader-toiminnasta Pirkanmaalta elinvoimaisen toimintaympäristön kehittäjäksi. Maaseutu on vuosien varrella tullut hänelle tutuksi kunnan virkamiehen, elinkeinoyhtiön työntekijän, tutkijan ja Leader-ryhmän työntekijän rooleissa.

Maaseudun elinvoimainen toimintaympäristö -verkoston tavoitteena on, että toimintaympäristö mahdollistaa ja tukee maaseutualueiden elinvoimaa ja kehitystä. Elinvoimaisen maaseudun kannalta tärkeitä toimintaympäristöön liittyviä asioita ovat mm. tiestö ja liikenneverkko, tietoliikenneverkko, vesi- ja jätehuolto ja sähkönjakeluverkko sekä maankäyttö ja kaavoitus. Näiden lisäksi verkoston tehtäviin kuluu myös arjen turvallisuuteen sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä asioita. Verkostontoiminnan lähtökohtina ovat alueiden erilaisuuden huomioiminen ja paikkaperustainen kehittäminen sekä käynnissä olevat sote-ja maakuntauudistukset. Kevään 2017 aikana koottiin maaseutupolitiikan viisi uutta teemaverkostoa, joista yksi on edellä mainittu Kuntaliiton koordinoima verkosto.

Kuntaliitto on yhdessä Suomen kylätoiminta ry:n kanssa kumppanina myös Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkostossa (Kahvee). Osaaminen ja työllisyys -verkostosta (OTE) vastaa Ruralia instituutti ja verkostossa kumppaneina ovat Brahea keskus sekä OKM. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun Nuotta ry:n HAMA-verkosto (Harvaan asutut alueet) sekä IDNET -verkosto (Svenska Folkskolans Vänner) ovat horisontaalisia verkostoja, joiden toiminnassa painotutaan ruotsinkielisten alueiden sekä harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiin.

Verkosto on mukana syyskuun alussa Leppävirralla Maaseutuparlamentissa mm. järjestämässä Digitalisaatio maaseudulla nyt ja tulevaisuudessa -seminaarin yhdessä Metsäkeskuksen ja Suomen tieyhdistyksen kanssa. Kuntamarkkinoilla verkostolla on keskiviikkona 13.9. Arjen turvaa ja tasavertaista kumppanuutta elinvoimasopimuksella -seminaari sekä Liikenneverkot osana maaseudun elinvoimaa -seminaari torstaina 14.9.

Tutustu ohjelmaamme Kuntamarkkinoilla

Tagit