Sosiaalivakuutusmaksut laskevat ensi vuonna reippaasti

vakuutusmaksut

Syksyn kuntatalousohjelmassa julkaistiin uusi ennuste kuntatyönantajan vuosien 2018-2021 sosiaalivakuutusmaksuprosenteille. Sen lisäksi Keva julkaisi syyskuun lopussa päivitetyn budjetointiohjeen vuosien 2018-2019 Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksuista. Budjetointiohje sisältää tietoa myös sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamista muutoksista eläkemaksuihin vuonna 2020.

Päivitettyjen arvioiden mukaan kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut laskevat ensi vuonna hieman odotettua voimakkaammin eli yhteensä 1,25 prosenttiyksiköllä. Kuluvana vuonna maksut yhteensä ovat 26,53 prosenttia, joten niiden ennakoidaan laskevan 25,30 prosentin tuntumaan maksun perusteena olevasta palkkasummasta. Osa maksualennuksista aiheutuu kilpailukykysopimuksesta ja osa taloustilanteen kehittymisestä parempaan suuntaan.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksuprosentiksi arvioidaan ensi vuonna 0,87 prosenttia, kun kuluvana vuonna maksu on 1,08 %. Myös työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ennakoidaan laskevan reippaasti, sillä keskimääräinen maksu laskee ennusteen mukaan jopa 0,7 prosenttiyksikköä. Työnantajan alempaan palkkasummarajaan perustuva maksu on ennusteen mukaan ensi vuonna 0,65 prosenttia (0,80 % vuonna 2017) ja palkkasummarajan ylittävä ylempi maksu on 2,60 prosenttia (3,30 % vuonna 2017).

Myös keskimääräinen Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu laskee ensi vuonna voimakkaasti, sillä maksun ennakoidaan laskevan 21,95 prosentista 21,60 prosenttiin.

Työnantajan palkkaperusteinen maksu jakaantuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja työntekijän eläkemaksuun. Työnantajan palkkaperusteinen maksu on ennakkoarvioiden mukaan 16,75 prosenttia. Lisäksi työnantaja pidättää työntekijän palkasta työntekijän eläkemaksun ja tilittää sen Kevalle. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu noussee sen sijaan 1,00 prosenttiin ja kuntien eläkemenoperusteiseksi maksuosaksi arvioidaan noin 3,85 prosenttia maksun perusteena olevasta palkkasummasta. Maksun määräytymiseen vaikuttaa yksittäisen työnantajan ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno.

Valtion eläkejärjestelmän kuntasektoria koskevan Kevan ennusteen mukaan kuntatyönantajan maksu laskee 16,99 prosentista 16,78 prosenttiin vuonna 2018. Maksua laskee edelleen mm. tilapäinen alennus vuosien 2013-2015 laskentavirheen vuoksi.

Kaikki yllä esitetyt luvut ovat tässä vaiheessa ennusteita. Esimerkiksi Kevan jäsenyhteisön eläkemaksuihin vaikuttavat yksityisen sektorin TyEL-järjestelmän työeläkevakuutusmaksut sekä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama palkkakerroin. Lopullisesti sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2018 vahvistetaan marras- tai joulukuussa 2017.

 

Tagit