Sote- ja maakuntauudistuksen vastuuvalmistelijoiden tapaamisessa toivottiin yhdenmukaista viestiä uudistuksen linjauksista

Sote- ja maakuntauudistuksen vastuuvalmistelijat tapasivat Kuntatalolla 5.10.2017. Tilaisuuden avasi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, joka kuvasi odottavaa tilaa valinnanvapauden uuden lakiesityksen julkistamisesta. Kunhan esitys saadaan lähiaikoina tarkasteltavaksi, tulee Kuntaliitto aiemman tavoin kirjoittamaan lausunnon kuntien ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi omissa lausunnoissaan.

Viimeistä kuukautta muutosjohtajan tehtävää hoitava Pauli Harju puhui valtion ja kuntien välisen avoimen keskusteluyhteyden tärkeydestä. Yhteisten toimintatapojen löytäminen sujuvoittaa uudistuksen etenemistä ja edistää jaettujen tavoitteiden saavuttamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uuden ohjausmallin periaatteita avasi puheenvuorossaan sosiaali- ja terveysministeriön Kari Hakari. Tapahtumassa on muutos perinteisestä hallinnasta ja uuden julkisjohtamisen keinoista kohti verkostomaista toimintatapaa, jonka tuloksena syntyy uusia, erilaisia julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyömalleja. Hierarkkisesta ohjauksesta edetään verkosto-ohjaukseen.

Lisäksi tapaamisessa työ- ja elinkeinoministeriön kehitysjohtaja Outi Ryyppö puhui kasvupalvelulakien käsittelyn etenemisestä, kehitysjohtaja Juho Korpi ympäristöministeriöstä avasi ympäristötehtävien kokonaisuutta, maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Leena Westerholm kertoi ruoka- ja luonnonvaratehtävien kokonaisuudesta ja ylitarkastaja Suvi Savolainen valtiovarainministeriöstä korosti demokratian merkitystä maakunnissa.

Valtiovarainministeriön vastavalittu maakuntauudistuksen toimeenpanon koordinaattori Ville-Veikko Ahonen puhui omassa puheenvuorossaan toimeenpanon seuraavista vaiheista. Lopuksi Kuntaliiton projektipäällikkö Irmeli Myllymäki kertoi kuntien sivistysjohdon näkemyksiä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden valmistelutilanteesta sote- ja maakuntauudistuksessa.

Yleisön ministeriöiden edustajien puheenvuoroihin esittämissä kommenteissa korostui toive viestien yhdenmukaistamisesta. Maakuntien edustajat kokevat joutuvansa tulkitsemaan eri hallinnonalojen joiltakin osin toisistaan poikkeavia linjauksia, ja rakentamaan näiden pohjalta yhtenäistä tulkintaa. Viestien yhdenmukaistamiseen pyydettiin kiinnittämään ministeriöiden puolella huomiota.

Päivän ohjelma ja esitykset löytyvät liitteinä alta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista