Uudistusten reaaliaikaisesta arviointitutkimuksesta monia hyödyllisiä kehittämisehdotuksia

Sote- ja maakuntauudistus laittoi kunnat kellumaan

Osana Kuntaliiton koordinoimaa ARTTU2-tutkimusohjelmaa on käynnissä arviointitutkimus, jossa reaaliaikaisesti analysoidaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ja toteutusta sekä tulevaisuuden kunnan rakentamista neljässäkymmenessä (40) edustavassa tutkimuskunnassa.

​Käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on laaja ja monimutkainen reformi, jossa uudistusten mittasuhteet ovat suuret. Tutkijoiden Jari Stenvall, Hanna Vakkala ja Siv Sandberg tutkimusraportissa Kelluvat kunnat keskitytään vuoden 2016 lopulla toteutetun kyselyn ja haastattelujen tuloksiin. 

Kunnat ja maakunnat eivät lähteneet uudistuksiin samalta viivalta, vaan lähtötilanteet vaihtelivat suuresti sekä kunnissa että maakunnissa. Uudistukset on kunnissa lähtökohtaisesti hyväksytty, mutta niiden sisältöihin kohdistetaan kritiikkiä. Uudistusten tiukan aikataulun vuoksi valmistelua ja toteutusta tehdään samaan aikaan, mikä aiheuttaa yhteensovittamisen ongelmia. Näin ollen kunnat ovat ajautuneet välitilaan. Toistaiseksi on vaikea arvioida, mihin suuntaan uudistus etenee ja millaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia siitä tulee syntymään.

Uhkia ja mahdollisuuksia - toteutuksesta riippuen

Tulevaisuuden kunnan valmistelut ovat käynnistyneet valtaosassa tutkimuskuntia. Käsitykset tarvittavista muutoksista ja niiden merkityksestä vaihtelevat kuntien sisällä. Se kertoo muutosten olevan vielä tässä vaiheessa jäsentymättömiä. Kunnissa ymmärretään muutoksen tarve, mutta toimenpiteet eivät ole vielä selkiytyneet. Osassa tutkimuskuntia ei ole vielä herätty muutoksiin tai strategiaksi on aivan tietoisesti valittu odottelu ja kokonaistilanteen tarkkailu. Aikaisemmissa kuntauudistuksissa ovat näet usein parhaiten pärjänneet ne kunnat, jotka eivät ole olleet aktiivisia edelläkävijöitä.

Toistaiseksi on vaikea arvioida, mihin suuntaan uudistusten toteutus kääntyy ja millaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia niiden myötä tulee syntymään. Kunnissa kaivataan muutostukea ja selkeämpiä ohjeita toteutukseen, mutta myös vapauksia tehdä omia ratkaisuja.

Parantamisen varaa uudistuksissa on etenkin tietoperustaisuudessa, aikataulutuksessa ja riskien arvioinnissa. Kunnissa toivotaan, että maakuntien erilaisuus voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja annettaisiin maakuntakohtaista liikkumavaraa.

Seuraava reaaliaikaisen arviointitutkimuksen raportti julkaistaan huhti-toukokuussa 2017. Siinä arvioidaan uudistusten valmistelun ja toteutuksen etenemistä keväällä 2017, muun muassa valinnanvapauden sisältöä ja vaikutuksia.

Tutkimusraportti on julkaistu Kuntaliiton Acta-sarjassa:

Jari Stenvall - Hanna Vakkala - Siv Sandberg: Kelluvat kunnat. Reaaliaikainen arviointitutkimus sote- ja maakunta- uudistuksen ja tulevaisuuden kunnan valmistelusta. Acta nro 265. Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2017.

 

Lisätietoja

Jari Stenvall, professori
Tampereen yliopisto, puh. 040-828 4350

Hanna Vakkala, yliopistonlehtori
Lapin yliopisto, puh. 040-484 4230

Siv Sandberg, tutkija
Åbo Akademi, puh. 02-215 4562 

Arto Koski, erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto,    puh. 050-542 9299  

Lisätietoja ARTTU2-tutkimusohjelmasta verkkosivuillamme: kuntaliitto.fi/arttu2

Aikaisemmin ilmestyneet Uudistusten reaaliaikaisen arviointitutkimuksen raportit

REA-puntarikyselyn perustulosraportti. Siv Sandberg. Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisuja nro 12/2016.

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. Siv Sandberg. Uutta ARTTU2-ohjelmasta julkaisuja nro 1/2017. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.