Täydentävässä esityksessä kuntien valtionosuuksia lisättiin 109 miljoonaa euroa

voslisäys

Valtioneuvosto päätti valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämisestä 16.11.2017. Täydentävään esitykseen sisältyi muutoksia kuntien valtionosuusrahoitukseen. Täydentävän esityksen myötä kuntien peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2018 lisääntyy ennakkolaskelmiin verrattuna 109 miljoonaa euroa. Muutoksen jälkeen kunnan peruspalvelujen valtionosuus on 8 543 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus vähenee noin 35 milj. euroa vuodesta 2017.

Kuntakohtaiset valtionosuuden ennakkolaskelmat vuodelle 2018 löytyvät osoitteesta: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/valtionosuudet/valtionosuudet-vuonna-2018

Täydentävään esityksen sisältynyt muutos lisää kaikkien kuntien valtionosuutta vuonna 2018 ennakkolaskelmiin verrattuna. Vaikutus on keskimäärin 20 euroa asukasta kohden. Vaikutus jakautuu kuntiin laskennallisten kustannusten suhteessa. Muutoksella on eniten vaikutusta kunnissa, joiden laskennalliset kustannukset ovat kunnan ikärakenteesta, sairastavuudesta ja muista kunnan ominaisuuksista johtuen suurimmat. Muutos on vastaavasti pienempi kunnissa, joissa laskennalliset kustannukset ovat pienet suhteessa muihin kuntiin.

Valtionosuuden lisäys johtuu vuoden 2015 kuntien ja kuntayhtymien Kuntataloustilaston kustannustiedoissa havaitun virheen korjauksesta. Virheen korjauksen myötä kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuteen oikeuttavat menot vuonna 2015 kasvoivat 429 milj. euroa. Koska kuntien vuoden 2015 todelliset kustannukset vaikuttavat vuoden 2018 valtionosuuteen kustannustenjaon tarkistuksen kautta, lisääntyy vuoden 2018 valtionosuus virheen korjauksen takia 109 miljoonalla eurolla.

Kustannustenjaon tarkistus on valtionosuuslainsäädäntöön kuuluva rahoitusperiaatteen toteutumista säätelevä menettely, joka toteutetaan vuosittain. Tarkistuksessa valtionosuuden perusteena käytettävät laskennalliset kustannukset tarkistetaan samalle tasolle kuntien todellisten kustannusten kanssa koko maan tasolla. Tarkistetuista kustannuksista valtio rahoittaa valtionosuusprosentin suuruisen osan ja kunnat loppuosan. Vuonna 2018 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,34 % ja kuntien omarahoitusosuus 74,66 % valtionosuuteen oikeuttavista kustannuksista. Valtionosuusprosentti kuvaa kustannustenjakoa kunta-valtio-suhteessa koko maan tasolla. Laskennallisten kustannusten eroista johtuen kunnan oma valtionosuusprosentti vaihtelee Helsingin 16,90 prosentin ja Ristijärven 47,24 prosentin välillä.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Hallitus esittää täydennyksiä vuoden 2018 talousarvioesitykseen
Valtioneuvoston tiedote, julkaistu 16.11.2017

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!