Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista

Uuden kunnan talous vuonna 2019

Raha

Kuntaliitto on vuodesta 2009 alkaen julkaissut omat esityksensä valtion talouden ja tulevan kuntapolitiikan valmisteluun. Esitykset on koottu helmikuussa julkaisuksi, joka finanssikriisistä alkaneen vaikean taloustilanteen vuoksi on keskittynyt tyypillisesti kuntatalouden tilaan ja kuntataloutta vahvistaviin toimiin.

​Sopeutusohjelmiksi nimitetyissä julkaisuissa on käyty läpi myös monia muita ajankohtaisia teemoja, kuten kuntauudistusta, kuntien varainhankintaa tai kestävyysvajetta. Vuonna 2016 katsaus käsitteli uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Siinä vahvistetaan julkisen talouden kokonaisuuden hallintaa kuntatalousohjelmalla. Kuntataloudelle asetetaan hallituskauden mittainen rahoitusasematavoite. 

Maan uusi hallitus astui tehtäväänsä kesäkuussa 2015. Hallitusohjelmaan kirjattiin sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen. Uudistus tulee muuttamaan kuntien tehtäviä ja taloutta perinpohjaisesti.
 
Valmistelutyö on ollut laajaa ja haastavaa - lakiluonnostekstejä on arvioiden mukaan jopa 2000 sivua. 
 
Lausuntokierrosten jälkeen myös kuntien talouteen vaikuttavat tekijät ovat selkeytyneet niin, että tulevia maakuntia ja myös yksittäisiä kuntia koskevia laskelmia on tehty ja päivitetty. 
 
Myös tältä osin Kuntaliiton kuntatalousyksikkö palvelee jäsenkuntiaan oman kuntakohtaisen laskentasovellutuksen avulla. Siihen voi tutustua täältä. 
 
Tämä julkaisu, Uuden kunnan talous vuonna 2019 – Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista, pyrkii parhaan käytettävissä olevan tiedon valossa kuvaamaan yleisluontoisesti uuden kunnan taloutta tämänhetkiseen valmistelutietoon perustuen. Se on tarkoitettu ensisijaisesti luottamushenkilöille sekä uudistuksesta kiinnostuneille, erityisesti kuntatalouden vaikutusarvioinnin pohjaksi.

Aikaisemmat kuntatalouden sopeutusohjelmat löytyvät netistä osoitteesta:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/kuntatalous-ja-valtio/sopeutusohjelmat/Sivut/default.aspx
 
ja esitykset (vuodesta 2016 lähtien) löytyvät osoitteesta:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/kuntatalous-ja-valtio/julkisen-talouden-uusi-ohjausjarjestelma/Sivut/default.aspx

Tagit