Väliaikainen valmistelutoimielin asetettu lähes kaikkiin maakuntiin

Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelun tilanne elokuu 2017

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta, jäsenistä ja mahdollisista varajäsenistä on päätetty jo 16 maakuntahallituksessa. VATE toimii maakunnissa työryhmänä siihen asti, kunnes voimaanpanolaki on hyväksytty.

Aiemman voimaanpanolakiesityksen mukaan valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä, jos maakuntahallitus ei ole asettanut sitä kahden kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta. Lain arvioidaan tulevan voimaan kesäkuussa 2018.

Katso myös kesäkuun tilanne >>

Lisätiedot

Johanna Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat
09 771 2521Johanna.Viita@kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista