Verkkolaskudirektiivin kansallisen toimeenpanon valmisteluryhmä asetettu

verkkolasku

Valtiovarainministeriö on 18.10.2017 asettanut työryhmän valmistelemaan 16.4.2014 annetun Euroopan unionin direktiivin 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa kansallista toimeenpanoa sekä tarkastelemaan muuta kansallista kehittämistä. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2018.

Kyseinen direktiivi tulee säätämään hankintalain piiriin kuuluvien hankintojen sähköisestä laskutuksesta. Direktiivin kansallisen toimeenpanon määräaika on 18.11.2018.

Sähköisellä laskutuksella voidaan merkittävästi tehostaa ja nopeuttaa laskutukseen liittyvää prosessia ja taloushallintoa. Suomessa valmiudet sähköisen laskutuksen hyödyntämiselle ovat erinomaiset, mutta epäselvyydet yhteisistä toiminta- ja tietomalleista sekä verkkolaskuosoitteiston heikko laatu ovat hidastaneet leviämistä.

Verkkolaskujen välityksessä on Suomessa käytössä kaksi toimintamallia: verkkolaskuoperaattoreiden ja pankkien välitysverkostot. Verkostojen välinen yhteistyö sujuu, mutta ongelmia aiheuttavat virheelliset vastaanottajan verkkolaskuosoitteet sekä verkkolaskun tietosisällön puutteet. Nämä puutteet aiheuttavat myös laatuongelmia, jos verkkolaskuoperaattori muuntaa vastaanottajan toiveesta verkkolaskun toiseen laskuformaattiin, jolloin kaikkia tietoja ei voida välittää vastaanottajan formaatissa oikeassa tietokentässä.

Osana direktiivin kansallista toimeenpanoa tulee toteuttaa  kansallinen luotettava paikka, jonne yritys tai sen edustaja voi ilmoittaa verkkolaskuosoitteensa. Julkisessa rekisterissä oleva yrtyksen verkkolaskuosoite mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ilman erillistä testausta tai sopimista.

Laskujen ohella valmisteluryhmän työssä tarkastellaan myös kuittitietoja. Näiden kahden tietojoukon käsittelyssä pyritään mahdollisimman suureen yhtenäisyyteen.

CENin (European Committee for Standardization, 34 Euroopan maan standardointijärjestöjen yhteistyöelin) semanttinen verkkolaskumalli julkaistiin keväällä 2017. Tämän lisäksi komissiolta on tullut suositus julkishallinnon verkkolaskustandardeista, joita kaikkien direktiivissä 2014/55 tarkoitettujen tahojen on otettava vastaan. Kansalliset kuvaukset on tarkoitus päivittää vastaamaan CENin määrityksiä, jotta julkishallinnolla on mahdollisuus ottaa vastaan ja lähettää verkkolaskuja Eurooppaan käyttämällä jo olemassa olevia vastaanottamisen ratkaisuja.

Direktiivin kansallisen toimeenpanon yhteydessä pyritään siihen, että valtio lähettää jatkossa vain sähköisiä laskuja. Sama toimintamalli pyritään tekemään mahdolliseksi myös kuntasektorille ja tuleville maakunnille.

Kuitenkin kaikissa toimissa tulee huomioida verkkolaskun käytön edistäminen myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. Julkishallinnon tehostaminen on mahdollista vain, jos voidaan yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa laskujen käsittelyrutiineja ja käyttää vain yleisesti käytössä olevia toimintamalleja.

Kuntaliiton edustajana valmisteluryhmässä on erityisasiantuntija Jari Vaine ja varajäsenenä erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo.

Kuntasektori käsittelee merkittäviä laskumääriä ja siksi kansallisen toimeenpanon tulee vastata myös näihin tarpeisiin. Työskentelyn onnistumiseksi myös kuntasektorin näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kokemuksia verkkolaskun käytöstä sekä etenkin mahdollisista haasteista ja esteistä.    

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.