Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Jari.Vaine@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö