Vuoden 2018 sairausvakuutusmaksut vahvistettu

sairausvakuutusmaksut

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2018. Vakuutettujen ja työnantajien maksuprosenteissa on otettu huomioon työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,86 prosenttia. Maksu on 0,22 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2017.

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2018. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,53 prosenttia. Palkansaajien päivärahamaksu on 1,53 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vuoden 2018 sairausvakuutusmaksut vahvistettu
STM:n tiedote, julkaistu 16.11.2017                                                                  

Tagit