VAHTI muuttuu YLVAksi

Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointi uudistuu

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmien valvontaosioon tehdään uudistus, jonka odotetaan tehostavan ympäristölupien valvontaa ja helpottavan toiminnanharjoittajien arkea. Uudistuksessa luodaan järjestelmä, jonne kootaan sekä kuntien että valtion ympäristölupa- ja rekisteröitävien kohteiden tiedot.

Valvontajärjestelmän nimi muuttuu uudistuksessa VAHTIsta YLVAksi. Valtiolle ja kunnille ympäristölupavelvolliset ja rekisteröintivelvolliset toiminnanharjoittajat voivat toimittaa raportoinnit sähköisesti YLVAan vuoden 2018 alusta alkaen. Uudistettuun järjestelmään tulee ajanmukaiset lomakkeet käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamiseen.

Syyskuussa 2017 tulee voimaan kuntien laajennettu velvollisuus tallettaa tietojaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmiin. Kuntaliito pitää tärkeänä, että kuntien omista valvontatietojärjestelmistä tiedot on mahdollista siirtää rajapintaratkaisujen avulla keskitettyyn järjestelmään, jotta kunnissa vältytään päällekkäisiltä kirjaamisilta ja tiedot ovat edelleen kuntien muidenkin viranomaisten käytettävissä. Ne kunnat, joissa ei entuudestaan ole ympäristönsuojelun valvontajärjestelmää, tai ole halukkuutta rakentaa rajapintoja, voivat tallettaa tiedot suoraan YLVan. Järjestelmästä pyritään tekemään kunnille mahdollisimman helppo.

Uudistuksen myötä lainsäädännön valmistelutyö helpottuu, kun kuntienkin valvontakohteiden tiedot saadaan järjestelmään. Mitä kattavampi ympäristönsuojelun sähköinen tietopohja on, sitä helpompi on tehdä alueellista ja valtakunnallista tilastointia ja raportointia ja kehittää ympäristönsuojelua.

Järjestelmän käyttäjiä ovat lähinnä ELY-keskusten ja kuntien ympäristövirkamiehet ja toiminnanharjoittajat. Järjestelmän kehittäminen on osa hallituksen Luvat ja valvonta -kärkihanketta ja sen kehittämiseksi on asetettu hanke ajalle 17.1.2017–31.12.2018. Kuntaliittoa hankkeen projektiryhmässä edustaa ympäristöpäällikkö Miira Riipinen. Projektiryhmän tueksi on perustettu valtio- ja kunta alatyöryhmät käytännön valvontaa tekevistä viranhaltijoista sekä kuntien käytössä olevien valvontatietojärjestelmien toimittajista.

Ympäristöministeriö ohjeistaa kuntien ja ELYjen viranomaisia järjestelmän käyttöön otosta syksyllä.

Lisätietoa:

Tagit
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
Johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous
  • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
Twitter-tili