Ammatilliseen koulutukseen haettavana lisärahoitusta helpottamaan osaavan työvoiman saatavuusongelmia

Lisätalousarviossa ammatilliseen koulutukseen esitettiin 16 miljoonaa euroa käytettäväksi pilottiin, jossa kehitetään mallia alan vaihdon täsmäkoulutuksiin. Täskämoulutusta kohdennetaan myös heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen. Lisäksi ammatillisen koulutuksen määrärahasta jätettiin vajaat 15 miljoonaa euroa jaettavaksi varainhoitovuoden aikana.

Pilottien tarkoituksena on kehittää ammatillisen koulutuksen järjestelmää siten, että se aiempaa täsmällisemmin voisi vastata alan vaihtajien osaamistarpeisiin. Ammatillisen osaamisen pilotilla pyritään kehittämään erityisesti alanvaihtotilanteiden tukemiseksi toteutettavaa osaamistarpeiden mukaisesti räätälöityä koulutusta. Pilotit kohdennetaan osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille ja niitä toteutetaan tarpeen mukaan sekä omaehtoisena koulutuksena että työvoimakoulutuksena. Lisäksi tarkoituksena on sujuvoittaa työvoiman rekrytointia. Osa lisäyksestä on tarkoitus kohdentaa heikkojen perustaitojen ja digitaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen.

Varainhoitovuoden aikana lisättävillä opiskelijavuosilla on tarkoitus helpottaa osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia. Lisäykset tulee kohdentaa osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea näitä määrärahoja. Asiaan liittyvä opetus- ja kulttuuriministeriön kirje on lähetetty 31.5.2018 ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Sähköinen hakulomake tarkempine ohjeineen löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta osoitteesta  http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.

Lue myös blogi

Tagit