Budjettiriihi ei tuonut kuntiin yllätyksiä

budjettiriiihi

Juha Sipilän hallituksen viimeinen budjettiriihi keskittyi odotetusti työllisyyttä ja talouskasvua edistäviin keinoihin ja verokysymyksiin. Neuvottelujen lopputulos ei kuitenkaan juuri muuttanut vuoden 2019 talousarvioesityksen valmistelun päälinjoja. Budjettiriihen yllätystekijöihin kuului lähinnä Työttömyysvakuutusrahaston neuvottelujen alkumetreillä julkaisema esitys työntekijän ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta, mikä vaikutti myös hallituksen budjettiriihessä esittämien verokevennysten mitoitukseen.

Budjettiriihessä pienituloisille suunnattiin yhteensä 130 miljoonan euron lisäverokevennys, joka muodostuu perusvähennyksen, työtulovähennyksen sekä valtion ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen kasvattamisesta. Lisäksi jo aikaisemmin on linjattu, että ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus verotuksen automaattisen kiristymisen ehkäisemiseksi. Esitykset pienentävät kunnallisveron kertymiä ensi vuonna, mutta muutoksista aiheutuvat verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta. Verokompensaatioiden tarkat euromäärät julkaistaan 17.9. budjettimateriaalien ja kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä.

Kuntaliitto on kritisoinut voimakkaasti sitä, että kuntien yleiskatteellista valtionosuusrahoitusta ollaan kaventamassa ensi vuonna ns. kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmällä. Budjettiriihessä päätettiinkin supistaa tähän kohdennettavaa valtionosuusrahoitusta 40 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon. Avustustyyppisen kannustinjärjestelmän tarkemmat yksityiskohdat selviävät syksyllä valmistelun edetessä.

Budjettiriihessä ei tehty päätöksiä hyviä tuloksia saavuttaneiden, kuntien ja valtion TE-hallinnon voimavaroja yhdistäneiden alueellisten työllisyyskokeilujen jatkosta. Kokeilut näyttäisivät siten loppuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hallituksen tavoitteena on ottaa työllisyyskokeilujen parhaat käytännöt mukaan kasvupalvelupilotteihin muun muassa allianssimallin avulla.

Tarkat summat valtion ensi vuoden talousarvioesityksen vaikutuksista kuntakenttään selviävät 17.9. julkaistavasta valtion talousarvioesityksestä sekä kuntatalousohjelmasta. Kevään kuntatalousohjelman, VM:n vuoden 2019 talousarvioesityksen ja budjettiriihen perusteella on kuitenkin selvää, että ensi vuodelle on kohdistumassa useita kuntataloutta heikentäviä toimia. Näistä merkittävimmät ovat valtionosuusjärjestelmään kuuluva valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistus sekä valtionosuusindeksin jäädytys.

Ensi vuoden budjetin laadinnasta tulee kunnissa haastavaa, sillä kunnallisverotuotot painuvat kuluvana vuonna negatiiviseksi poikkeuksellisten suurten veronpalautusten johdosta ja valtion toimenpiteet leikkaavat valtionosuuksia. Menopaineiden hillitseminen on talousarvion tasapainottamisessa jälleen kerran äärimmäisen ratkaisevaa.

Tagit