Haku kevään Jalostamoon on auki

Mitkä haasteet teidän kuntaorganisaatiossanne vaativat tulla ratkaistuiksi? Onko strategiassanne nimetty haasteita, joihin pitäisi etsiä käytännön toteutuskeinoja? Tunnistatteko mahdollisuuksia, joihin kannattaisi tarttua, mutta keinot siihen ovat vielä hukassa?

Tule yhdessä tiimisi kanssa kehittämään ratkaisua valitsemaanne haasteeseen kokeilevan kehittämisen menetelmin. Kevään 2019 aikana Kuntaliiton palvelumuotoilija sparraa tiimiänne neljässä työpajassa, joissa täsmennetään ongelmanasettelua ja luodaan konsepti ja sille visuaalinen malli, joka testataan kohdeyleisön kanssa. Kannustamme rohkeasti ottamaan isotkin haasteet käsittelyyn.

 

Kokeilujalostamo

Neljän työpajan sarja muodostaa kokeilujalostamon. Idean jalostamisessa hyödynnetään Tuplatimanttimallia ja sen eri vaiheita: 1. Tutki, 2. Tarkenna, 3. Kehitä ja 4. Toteuta.

Tutustu Jalostamoprosessiin

 

 

Tiimin kokoonpanolla ja sitoutumisella on merkitystä

Jotta jalostamokonsepti toimii ja tiimi saa siitä hyödyn irti, on tärkeää panostaa tiimin muodostamisessa kahteen asiaan: 1) Tiimin kokoonpano on riittävän monipuolinen (esimerkiksi Kehittäjä, Asiantuntija, Asiakas, Päättäjä) ja sitä voidaan täydentää tarvittaessa ja 2) koko tiimi sitoutuu olemaan läsnä kaikissa neljässä työpajassa.

Käytännössä olemme huomanneet, että liian pieni tai kapea tiimi jää helposti jumiin ja turhautuu. Laaja-alaisuus ja roolien monipuolisuus avaavat uusia näkökulmia ja laajentavat mahdollisuuksien kirjoa. Samasta syystä tiimin kaikkien jäsenten olisi hyvä päästä paikalle jokaiseen työpajaan. Tästä syystä on tärkeää, että kaikkien tiimin jäsenten tulee pitää kalenterissaan työpajavaraukset jo valintaprosessin aikana.

 

Jo ennen Jalostamoon tuloa on hyvä nähdä vaivaa

Tiimin muodostamisen lisäksi tärkeää on sitoutua työskentelyyn myös työpajojen välillä. Palvelumuotoiluun kuuluu käyttäjä/asiakasymmärryksen kasvattaminen. Ennen työpajoihin tuloa tiimin kannattaa kerätä paitsi relevantti tutkimustieto käsillä olevasta asiasta ja benchmarkata mitä muut ovat tehneet, myös haastatella niitä ihmisiä, joita asia koskee. Tämä vaatii jalkautumista ja pientä ponnistelua, mutta palkitsee toimivampina ratkaisuina.

 

Kehitettäville ratkaisuille on oltava avoimia

Työpajaprosessi alkaa tutkimisvaiheesta, jossa tarkasteltavaa haastetta katsotaan eri näkökulmista ja laajasti. On mahdollista että jo ensimmäisen työpajan aikana alustava hypoteesi, joka tiimillä on ratkaisusta ollut, osoittautuu vääräksi, ja sen tilalle tulee uusi hypoteesi. Tiimin on voitava olla tälle avoimia. Toisaalta, jos haaste on jo ratkaistu niin valmiiksi, että ratkaisu voidaan kilpailuttaa, on kokeilu todennäköisesti väärä tapa.

Kokeilujalostamo käynnistyy 13.3.

Kokeilujalostamo on tarkoitettu kunta-alan toimijoille. Hakemusten perusteella mukaan valitaan yhteensä 20 kokeiluideaa. Ideoilta edellytetään kuntalais- ja strategiayhteyttä.

Työpajat pidetään 13.3., 4.4., 24.4. ja 15.5.

 

HAKULOMAKKEESEEN>

Haku päättyy 5.2.2019

Tagit
Merja Lang

Merja Lang

Palvelumuotoilija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2098, +358 50 413 6065
Vastuualueet
  • Kuntaliiton strategia- ja ennakointityö
  • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
  • fasilitointi ja yhteiskehittäminen