Uusi julkaisu ilmestynyt

Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminen

Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön ELSE-julkaisusarjassa julkaistaan projektin tuloksia ja ajankohtaisia kirjoituksia ikääntyneen väestön palveluista. Julkaisusarja antaa kuntien päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja kaikille iäkkäiden ihmisten palveluista kiinnostuneille tuoretta tietoa kuntien vanhuspalveluista ja edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä.

Tulevaisuudessa mittareita tarvitaan moniin eri tarkoituksiin: tuottajakorvauksien määrittelyyn, tehokkuusvertailuun sekä laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. Mittareita tarvitaan sekä kansallisen arvioinnin että asiakkaan päätöksenteon tueksi laajenevan valinnanvapauden maailmassa. Asiakkaille tulisi tarjota tietoa hoidon tai palvelujen vaikuttavuudesta, jotta he oppisivat kiinnittämään siihen huomiota valitessaan palveluntuottajia.

Suomessa kerätään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä asiakastasoista tietoa. Tässä Miika Linnan, Iiris Hörhammerin, Katariina Silanderin, Teija Mikkolan, Päivi Koivurannan ja Tero Tynin kirjoituksessa Hoidon vaikuttavuuden ja sote-palveluiden käytön alueellinen vertaileminen − esimerkkinä iäkkäät muistisairaat, lonkkamurtuma- ja eteisvärinäpotilaat sekä erikoissairaanhoidon vuodeosastoja käyttäneet tarkastellaan kansallisten rekisteri tietojen käytön mahdollisuuksia kuntien vertailuissa.

Raportti osoittaa, että nykyisin kerättävän tiedon perusteella voidaan tehdä arvioita alueellisista vaikuttavuuseroista. Samoin tärkeänä tuloksena on, että vaikuttavuustietoon voidaan yhdistää kustannustietoa, jolloin voidaan tehdä arviota myös palvelujen kustannusvaikuttavuudesta, eli siitä, voitaisiinko johonkin palveluun käytetyt eurot sijoittaa johonkin toisaalle siten, että niillä saataisiin enemmän vaikuttavuutta. Tämänkaltainen vertailu ottaa tämän tutkimuksen myötä aimo askeleen eteenpäin kustannusvaikuttavuuden mittaamisessa. Julkaisussa esitettävät mittarit ovat hyödyksi maakunta- ja sote-valmistelussa.

Sarjan julkaisut löytyvät täältä.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus, projektin verkkosivut

Tagit
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi