Maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuki

Johtamisen välineet oli ensimmäisen Maakuntafoorumin teemana

Kuntaliitto järjesti maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa tukevan ensimmäisen maakuntafoorumin keskiviikkona 13.6.2018 Kuntatalolla. Päivän teemana oli maakunnan johtaminen. Aihetta lähestyttiin strategian, poliittisen johtamisen, talouden, sopimusten sekä omistaja- ja konserniohjauksen näkökulmista.

Strategista johtamista valottanut professori Pasi-Heikki Rannisto vertasi uutta maakuntaa Rubikin kuutioon, jonka johtaminen ei ole yksioikoista.

– Olemme matkalla kohti uudenlaista julkista hallintoa, jossa strategia voi olla moniulotteinen tavoitteiden kokonaisuus ja kokeilevakin.

Pasi-Heikki Rannisto

Kuvassa professori Pasi-Heikki Rannisto, Tampereen yliopisto

Rannisto peräänkuulutti strategian luomiseen ja toteuttamiseen maakunnan identiteetin sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden, mm. yliopistojen, hyödyntämistä.

Pirkanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntavalmistelun poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Roope Lehto korosti poliittisen johtamisen ja sitoutumisen merkitystä.

– Uudessa maakunnassa poliittinen harkinta rajautuu palvelujen järjestämiseen. Tuotannossa harkinta on liikelaitosten johtokunnilla ja yhtiöiden hallituksilla. Siksi järjestäjän on oltava vahva, totesi Lehto maakuntafoorumissa. Poliittisen ohjausryhmän on hyvä olla mahdollisimman kattava sekä yhteistyö viranhaltijoiden kanssa kiinteää jo valmisteluvaiheesta lähtien.

Maakuntafoorumi yleiso
 

Maakuntafoorumiin osallistui paikan päällä noin 90 kuntien ja kuntayhtymien edustajaa sekä uusien maakuntien valmistelijoita. Lisäksi etänä tilaisuutta seurasi noin sata henkilöä. Tilaisuudessa näytetyt diasetit sekä foorumin jälkitallenne ovat nähtävissä täällä.

Tallennekuva

Maakuntafoorumi keskeisimpien teemojen sekä vertaisoppimisen alustana

Maakuntafoorumit ovat maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon kannalta keskeisten teemojen ja vertaisoppimisen alusta. Kullakin maakuntafoorumilla on oma kohderyhmänsä kyseessä olevan maakuntafoorumin teeman perusteella. Kutsut lähetetään esimerkiksi maakuntien johdolle (ml. VATE kuntaedustajineen, poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto ja muutosjohtajat) sekä substanssivalmistelijoille. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua etänä.

Seuraavat foorumit

Maakuntafoorumien painopisteinä ovat maakuntien itsehallinnollista luonnetta tukevat asiat sekä kunta-maakunta-yhdyspintakysymykset. Seuraava maakuntafoorumi pidetään keskiviikkona 19.9.2018 teemalla Henkilöstön siirrot sekä sopimusten siirrot ja hankintalainsäädännön reunaehdot. Tästä lähetetään lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin.

Syksyn muut maakuntafoorumit ja niiden teemat ovat alustavasti seuraavat:

  • Henkilöstön siirrot sekä sopimusten siirrot ja hankintalainsäädännön reunaehdot 19.9
  • Maakunnat markkinoilla 2.10
  • Kuntien ja maakuntien yhteistyö: Sisote & hyte 16.10
  • Kuntien ja maakuntien ICT-maailma ja tiedolla johtaminen 6.11
  • Työllisyys/talous 4.12

Palautetta ja toiveita tulevista foorumeista voi lähettää maakunta-asioiden kehityspäällikkö Johanna Viidalle, joka toimii Kuntaliitossa maakuntafoorumeiden prosessinomistajana.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista