Uusi julkaisu:

Kunnat kehittävät #kuntamatkalla

Kuntaliitto on julkaissut laajan paketin kuntien ja kuntaverkostojen kehittämisprojekteista ja tuotoksista. Värikkään aikakauslehden muotoon koottu #kuntamatkalla -julkaisu laajenee internetissä perusteellisempiin artikkeleihin ja taustamateriaaliin. Mukana on kymmeniä käytännön malleja kunnista.

Julkaisun ja nettisivujen lähtökohtana on USO-verkosto, Uuden sukupolven organisaatiot, jonka neljännen vaiheen loppuseminaariin tämä tuotos ilmestyi. Julkaisu ei kuitenkaan ole vain yhden verkoston loppuraportti, vaan opas tuo esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Käytännön esimerkkien ohella #kuntamatkalla-aineisto sisältää USO-verkostossa esiintyneiden kunta-alan tutkijoiden analyyseja kuntien muutoksesta, strategioista ja johtamisesta.

- Johtamisen perusta muuttuu, kirjoittaa professori Arto Haveri.

- Tiedolla johtamisen seuraava askel on tuloksellisuusdialogi, arvelee tutkimusjohtaja Harri Laihonen.

- Älykkäässä organisaatiossa oppiminen on leikkimistä, haastamista ja jatkuvaa kehittämistä. Älykäs kunta tekee yhteistyötä, analysoi professori Jari Stenvall.

Professori Janne Tienari muotoilee strategian kuuntelemiseksi ja työksi. Myös haastatellut kuntajohtajat korostavat vuorovaikutusta työssään.

Opas tarjoaa kuntien käyttöön USO-kuntien strategioista kerättyjä mittareita, joilla suunnitelmien toteutumista voidaan seurata. Kehittämisen työvälineinä esitellään myös hyvinvointikertomus ja päätösten ennakkoarviointi, laatutyö, henkilöstön itseohjautuvuus, viestinnän ja osallistumisen erilaiset mahdollisuudet.
Johtavien kuntapäättäjien kyselyyn perustuen hahmotellaan eettisesti toimivan johtajan ominaisuuksia. Luottamushenkilöiden uusia rooleja ja taitoja esitellään useista kunnista.

#kuntamatkalla-julkaisu ja taustamateriaalit löytyvät osoitteesta www.kuntaliitto.fi/kuntamatkalla. Aineistoa täydennetään Kuntaliiton asiantuntijatyön ja verkostotoiminnan tuotoksilla.

#kuntamatkalla-julkaisu

Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivut

Kunnissa tapahtuu nyt paljon, ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tästä muutoksesta - kokemuksista ja suunnitelmista – kertoo Matkaopas kuntien muutokseen, joka tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.

narrow

#kuntamatkalla -julkaisu

Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. Matkaopas on tehty yhteistyössä matkakohteiden kanssa.

narrow
Tagit