Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projektille Timanttiteko-palkinto

Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projektille Timanttiteko-palkinto

Turvallisuuskomitea on myöntänyt vuoden 2017 Timanttiteko-palkinnon Kuntien jatkuvuudenhallintaprojektikokonaisuudelle (KUJA). Palkinto jaettiin Helsingissä 14.3.2018.

KUJA-projektia on toteutettu kahdessa vaiheessa. Vuosina 2014–2016 pääpaino oli kuntien sisäisessä varautumisessa ja palveluiden jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä sekä jalkauttamisessa. Vuosina 2017–2019 keskitytään maakunnan ja kuntien välisen varautumisyhteistyön sekä KUJA-konseptin työvälineiden ja käytön kehittämiseen.

Timanttiteko-palkinnon myöntää vuosittain Turvallisuuskomitea ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen esityksestä. Palkinto luovutettiin kymmenennen kerran esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle ja innovaatiolle, jolla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta.

- Palkinnon myöntämisen kriteereinä arvioitiin muun muassa esitetyn toiminnan merkitystä väestön, yhteiskunnan tai valtion turvallisuudelle sekä moninaista hyödynnettävyyttä poikkihallinnollisesti. Lisäksi arvioitiin toiminnan tai sen tulosten kustannustehokkuutta, monistettavuutta ja innovatiivisuutta sekä ajankohtaisuutta. Näillä kriteereillä arvioituna KUJA-projekti nousi selkeästi ykköseksi, Turvallisuuskomitean puheenjohtaja kansliapäällikkö Jukka Juusti toteaa.

Tagit