Kyselyn vastausaikaa on jatkettu perjantaihin 17.8.2018 saakka

Kuntaliiton kysely hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntatalouteen

Talouskysely

Kuntaliitto on lähettänyt kuntiin ja sairaanhoitopiireihin kyselyn liittyen pääministeri Juha Sipilän hallituksen tekemien päätösten vaikutuksista kuntien ja sairaanhoitopiirien talouteen. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään monipuolisesti kuntatalouden liittyvässä valmistelutyössä ja Kuntaliiton edunvalvonnassa.

Toivoimme vastauksia 21.6.2018 mennessä. Vastausaikaa on jatkettu 17.8.2018 asti, jotta mahdollisimman moni ehtii vastamaan kyselyyn. Kyselyssä kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä toivotaan arviota seuraavien lainsäädäntömuutosten ja muiden kuntatalouteen vaikuttavien asioiden euromääräisistä vaikutuksista kuntatalouteen:

 • Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämiseen liittyvät lakimuutokset
 • Kilpailukykysopimus, erityisesti siihen liittyvä työajanpidennys
 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset       
 • Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu kunnissa
 • Kuntien omat sopeutustoimet

Ajantasaiselle tiedolle hallituksen päätösten vaikutuksista kuntatalouteen on suuri tarve. Vaikka sopeutustoimia koskevien talousvaikutusten euromääräinen arviointi on epävarmaa ja hankalaa, suoraan kunnista tuleville arvioille on suuri tarve ja kysyntä.

Kysely on toisinto vuosi sitten keväällä 2017 toteutetulle kyselylle. Viime vuoden kyselyn tuloksiin voit tutustua täällä https://bit.ly/2sSZ9s3. Vuonna 2017 toteutetun kyselyn perusteella hallituksen kuntiin kohdistamista 765 milj. euron säästötoimista kunnat olivat pystyneet toteuttamaan vain 220 milj. euroa eli vain noin kolmasosan tavoitellusta säästöjen kokonaismäärästä.

Tagit
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
 • Kuntatalouden tietopohja:
 • Taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
 • Kustannus- ja painelaskelmat
 • Kuntatieto-ohjelma ja automaattinen talousraportointi
 • Kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
 • Kuntatalouden kuntokartoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat
Sanna Lehtonen

Etunimi
Sanna
Sukunimi
Lehtonen
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2079
Kännykkä
+358 50 575 9090
Vastuualueet
 • valtionosuudet
 • valtionavut
 • valtionavustukset
 • taloudellisten vaikutusten arviointi
 • maakunta- ja sote-uudistuksen rahoitusasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Twitter-tili