Kuntataloustilaston tärkeys maakunta- ja sote-uudistuksessa

Tilastojen tärkeys

Maakunta- ja sote-uudistuksessa esitetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät ja niitä vastaava määrä kuntien vero- ja valtionosuustuloja siirretään maakuntien rahoitusta varten. Maakuntauudistuksen siirtolaskelmat perustuvat tietoihin, joita yksittäiset kunnat ilmoittavat Tilastokeskuksen Kuntataloustilastossa.

Uudistuksen siirtolaskennan onnistuminen riippuu Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston kuntakohtaisten tietojen oikeellisuudesta. Lopulliset laskelmat tehdään vuosien 2018 ja 2019 kuntien tilinpäätöstietoihin perustuen.

Kuntaliitto on julkaissut tallenteen ja lisämateriaalia liittyen maakunta- ja sote-uudistuksen laskelmissa käytettävien kuntakohtaisten tietojen oikeellisuuteen, Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston täyttöön ja tilastointiin liittyvään ohjeistukseen.

Lue lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

FCG:n tarjoamaa koulutusta:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme