Kuntien verotulot vuodenvaihteessa

Verotulot 2018-2019

Poikkeuksellinen verovuosi 2017 vaikuttaa vielä joulukuun ja ensi vuoden tammikuun kunnallisveron tilityksiin. Suuret ennakonpalautukset ja kuntien verovuoden 2018 negatiiviset oikaisut aiheuttavat negatiivisia tilityksiä monessa kunnassa joulukuun tilitysten yhteydessä.

Verotilityslain uudistuksesta johtuen kyseiset kunnat eivät kuitenkaan joudu maksamaan näitä negatiivisia tilityksiä Verohallinnolle, vaan joulukuun negatiiviset tilitykset peritään kunnilta tammikuun tilitysten yhteydessä. Verohallinnon tiedon mukaan kiinteistöveroja ei käytetä kattamaan kunnallisverojen ja yhteisöverojen negatiivisuutta. Tämä johtuu siitä, että kiinteistöverot maksetaan marraskuusta lähtien eri järjestelmästä. Tilityslain uudistuksen vaikutukset tulee huomioida ensi vuoden tammikuun kertymäarvioissa.

Kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa on kalenterivuoden 2018 kertymäarvioissa huomioitu vuodelle 2018 kirjattava määrä jossa on mukana vähennyksenä mahdollinen tammikuulle siirtyvä joulukuun negatiivisen tilityksen määrä. Lopullisen tiedon joulukuun tilityksistä saadaan 27.12.2018 kun ne julkaistaan Veronsaajien Palveluun. Joulukuun negatiiviset tilitykset otetaan kirjanpidossa suoriteperusteisesti huomioon. Jos tilitettävä määrä on negatiivinen, kirjataan se ao. tilikauden verotulojen vähennykseksi ja siirtovelaksi. Negatiiviset tilitysmäärät näkyvät Veronsaajien Palvelussa joulukuun tilitysten yhteydessä, vaikka näitä ei siis tarvitse maksaa Verohallinnolle.

Kalenterivuosi 2019 tuo muutoksia kuntien verotilitysten kuukausikohtaisiin jakosotuksiin sekä myös veroennustekehikoiden julkaisuaikatauluihin. Muutos johtuu siitä, että verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten tuloverotuksessa siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen, eli ns. verotuksen joustavaan valmistumiseen. Verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan lokakuun lopussa, vaan joustavasti kesä-lokakuun välillä. Suurin osa luonnollisten henkilöiden verotuksesta päättyy jo kesäkuussa. Muutos tarkoittaa sitä, että kesän aikana saadaan suhteellisen hyvä kuva valmistuvasta verotuksesta. Verotus päättyy joka tapauksessa normaalisti viimeistään lokakuun lopussa.

Verotuksen joustava valmistuminen tarkoittaa myös sitä, että jäännösverojen periminen ja veronpalautusten maksatus aikaistuvat. Jos verotus päättyy jo kesäkuussa, niin veronpalautukset maksettaisiin verovelvolliselle elokuussa. Koska veronpalautukset peritään veronsaajilta ja jäännösverot tilitetään veronsaajille, niin myös tilitykset aikaistuvat tältä osin. Tiedotamme veroennustekehikon ensi vuoden julkaisuajankohdista sekä sisällöstä myöhemmin.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme