Henkilöstöuutisia

Lakiyksikössä kaksi uutta lakimiestä

Kuntaliiton lakiyksikössä on aloittanut kaksi uutta lakimiestä: Kai Ketelimäki ja Annaliisa Lehtinen. Kummallakin heistä on pitkä kokemus kuntakentältä. Ketelimäki ja Lehtinen vastaavat muun muassa yleistä kunnallis- ja hallinto-oikeutta koskeviin kysymyksiin.

Ketelimäki siirtyi Kuntaliittoon Vantaan kaupungin kiinteistöpäällikön tehtävästä. Hän on toiminut Vantaalla pitkään lakimiestehtävissä, muun muassa kaupunginlakimiehenä vuosina 2007–2015, ja sivutoimenaan usean konserniyhtiön toimitusjohtajana.

Lehtinen on aikaisemmin toiminut muun muassa Jyväskylän ja Mikkelin kaupunginlakimiehenä sekä asianajotoimisto Castren & Snellmanin julkisen sektorin palvelujen counsel-asiantuntijana. Lehtisellä on kokemusta myös käräjätuomarin ja hallinto- ja kehitysjohtajan tehtävistä sekä asiantuntijaluennoitsijana toimimisesta.

Lakiyksikön juristit palvelevat ensisijaisesti palvelusähköpostien kautta. Kaikki palveluosoitteet ja lakiyksikön henkilöstön yhteystiedot löydät lakiasioiden etusivulta osoitteesta kuntaliitto.fi/laki.

Tagit