Miten Kuntaliiton laskelmat työllisyyskokeilujen tuloksellisuudesta on tehty? Avaamme laskelmien taustoja

työllisyyskokeilujen tuloksia

Julkisuudessa on kyseenalaistettu Kuntaliiton laskelmia alueellisten työllisyyskokeilujen tuloksista. Laskelmat ovat kuitenkin perusteltuja ja luotettavia. Niiden mukaan työllisyyskokeilut ovat työllistäneet 10 000 vaikeimmin työllistyvää ihmistä ja säästänyt mm. työmarkkinatukimenoja 11,5 miljoonan euron edestä.
 
Vaikka yksi tilasto olisi tulkinnanvarainen, laskelmien luotettavuutta lisää se, että kaikki relevantit kokeilualueiden tilastot osoittavat samaan suuntaan, sellaisetkin jotka voisivat olla myös negatiivisessa korrelaatiossa keskenään (=toinen kehittyy toisen kustannuksella): 
 
Aktivointiaste: Kokeilualueiden kunnissa aktivointitoimenpiteissä olevien asiakasmäärät ovat selvästi maan keskiarvojen yläpuolella. 
Pitkäaikaistyöttömyys: kokeilualueilla maan keskiarvojen alapuolella. 
 
Laaja rakennetyöttömyys: kokeilualueilla selvästi maan keskiarvojen alapuolella. 
 
Työmarkkinatuen kuntamenot: kokeilualueilla maan keskiarvojen alapuolella 
 
Työmarkkinatuen valtion kokonaismenot: kokeilualueilla maan keskiarvojen alapuolella. Tämä ei kehittyisi suotuisasti, jos kunnat vaan siirtäisivät maksuvastuutaan.
 
Julkisessa keskustelussa on tulkittu valtion kokonaismenoja kokonaan uudella tavalla niin, että valtion palkkatuen rahoitus on liitetty kustannussäästöä vähentäväksi elementiksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta siihen, että kokeilualueilla valtion kokonaismenot ovat pienentyneet verrattuna koko Suomeen. 
 
10 000 työpaikkaa: Tässä joukossa voi olla kertautuvia esim. soviteltua työttömyysetuutta saavia (työtön, työssä hetken, taas työtön, taas työssä hetken). Toisaalta laskelman ulkopuolella ovat vielä toistaiseksi ne, jotka ovat palveluiden kautta työllistyneet. Näistä tilasto tulee vasta jälkiseurannan kautta (3 ja 6 kk toimenpiteen päättymisestä). Koska kokeilujen toimenpiteet ovat pääasiassa pitkiä (6-12kk), voi tällaisia työllistymistuloksia odottaa varsinkin nyt syksylle enemmänkin.
 
Lisätietoja:
Työllisyyskokeilujen koordinaattori Mikko Kesä, p. 0400 203494
Mikko@mikkokesa.fi

Ajankohtaisuutisen liitteenä olevaa esitystä on päivitetty 23.9.2018 klo 14.10.