Reijo Vuorennon muistio 12.12.2018

Sote-esityksen vaikutuksista julkiseen talouteen

Sote-esitys ja julkinen talous

Sote-uudistuksen vaikutuksia julkisen talouden kokonaisuuteen on selvitetty varsin niukalti. Valtiovarainvaliokunta totesi uudistuksesta antamassaan lausunnossa 5/2018: "Valiokunta toteaa, ettei uudistuksen vaikutuksista ole kokonaisarviota, ei edes eri skenaarioiden tasolla”.

Monissa asiantuntijalausunnoissa on todettu riski menojen kasvuun säästöjen sijaan. Kuntaliiton kuntatalousyksikössä Reijo Vuorento on arvioinut esityksen vaikutuksia julkiseen talouteen ja myös kuntatalouteen.

Muistiossa todetaan, että sote-uudistuksen menojen lisäys olisi vuositasolla noin miljardi euroa vuosittain nykytilanteeseen verrattuna. Tämä asettaisi jatkossa kunnat ja kuntatalouden tilanteeseen, jossa julkisen talouden tasapainoa haettaisiin hyvin todennäköisesti leikkaamalla kunnille suunnattuja valtion tukia. Tämä aiheuttaisi merkittäviä veronkorotuspaineita ja sopeutustoimenpiteitä samalla kun kuntien mahdollisuudet vastata kasvaviin investointipaineisiin heikkenisivät.         

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme