Maakuntafoorumi

Sujuvat palvelut yhteistyöllä ja uudella toimintakulttuurilla

Kuntaliitto järjesti 16.10.2018 maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa tukevan maakuntafoorumin, jonka aiheena oli palveluintegraatio ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan ja maakunnan yhteistyönä. Seminaarissa tarkasteltiin erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden välisiä yhteistyön tarpeita, yhdyspintoja sekä yhteistyörakenteita.

Kunta tulee jatkossa järjestämään lasten, nuorten ja perheiden palveluista suuren osan. Myös sillä, miten kunta aikuisväestön palvelut järjestää, on iso merkitys. Maakuntien vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon luettavat palvelut kuten neuvola, kouluterveydenhuolto ja lastensuojelu. Uudistuksen jälkeen kunnan sivistyspalveluiden ja maakunnan sote-palveluiden välisille yhdyspinnoille syntyy tarvetta uudenlaiselle yhteistyölle. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio totesi avauspuheenvuorossaan, että uudistuksen onnistumiseen vaikuttaa, miten yhdyspinnoille sijoittuvat yhteiset tehtävät hoidetaan. 

Toimintakulttuuria tulee uudistaa

Foorumissa kuultiin ylilääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Matti Kaivosojaa, joka oli OKM:n ja STM:n nimittämässä selvityshenkilönelikossa vuonna 2017 ratkomassa kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspintakysymyksiä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Kaivosoja painotti toimintakulttuurin uudistamista, kokonaisuuksien ymmärtämistä sekä sitä, että palvelut tuodaan sinne, missä lapset ja nuoret muutenkin ovat. Hän totesi myös, ettei ole epäeettistä johtaa tehokkaasti ja taloudellisesti. On paikallaan käyttää yhteiset resurssit hyvin.

Kaivosoja Matti

Ylilääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Matti Kaivosoja, SOITE

Palveluketjujen ja asiakasohjauksen hallinnasta saatiin esimerkki Turun kaupungilta. Projektijohtaja Johanna Ritvanen kertoi KomPAssi -mallista, jonka sivustolta ikäihmiset ja omaishoitajat Varsinais-Suomen alueella voivat helposti löytää palveluita paikkakunnittain. Tarvittaessa palvelut räätälöidään sopiviksi palvelupaketeiksi yhdessä asiakasohjaajien kanssa. Käytössä on myös maakunnallinen iäkkäiden palvelunumero ja asiakaschat kaksikielisenä.

Pirkanmaalla on lähdetty miettimään matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta kunnan, sote-keskuksen ja maakunnan liikelaitoksen välisillä yhdyspinnoilla. Projektipäällikkö Essi Mäki-Hallilan mukaan onnistunut neuvonta varhaisessa vaiheessa vähentää kuormitusta seuraavassa vaiheessa. Ikäihmisille tukea voidaan tarjota puhelinneuvonnalla tai matalan kynnyksen paikallisissa neuvontapisteissä, lähitoreilla. Lähitoreista on tarkoitus tulla kaikenikäisten matalan kynnyksen neuvontapisteitä.

Hyvinvoinnin edistäminen tulee olemaan sekä kunnan että maakunnan tehtävänä

Pirkanmaan maakuntavalmistelussa on vahvistettu ja selkeytetty hyvinvoinnin vastuita ja verkostoja sekä valittu työvälineiksi mm. yhdyspintasopimukset ja erilaiset kannustimet. Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattori Soile Ridanpää-Vuolle nosti esiin myös hyvinvointikertomuksen ja ennakkovaikutusten arvioinnin (EVA) yhdessä tekemisen merkityksen.

Foorumissa tarkasteltiin myös liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Kuntaliiton erityisasiantuntijat Johanna Selkee ja Teemu Japisson valottivat, mitä vaikutuksia on saatavissa kulttuurin ja liikunnan palveluketjuilla kunta-maakunta -yhdyspinnat ylittäen. Kaksikko muistutti, että liikunta ja kulttuuri ovat hauskoja asioita, joiden avulla myös vaikeita asioita voi saada eteenpäin.

Selkee ja Japisson

Erityisasiantuntijat Johanna Selkee ja Teemu Japisson Kuntaliitosta

Päivän puheenjohtajana toimi Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta. Hän totesi yhteenvedossaan, että kunnan ja maakunnan välillä tarvitaan yhteistyötä ja yhteistä sopimista. Toimivat rakenteet luovat pohjan yhteistyölle. Päivärinta kannusti kuntia ja maakuntia yhteistyön käynnistämiseen ja totesi, että aloitteen tekemisessä vastuu on molemmilla.

 

Tutustu maakuntafoorumin esityksiin

Jälkitallenteet puheenvuoroista lisätään Kunta tv:n sivulle noin viikon kuluessa tilaisuudesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista