Tiedotuslehdet paperilla ja verkossa

Tuoreimmat kuntien tiedotuslehdet ilmestyivät ystävänpäivänä Kurikassa ja Ylöjärvellä. Kurikan kaupunki on siirtynyt perinteisestä paperisesta Kurikka Nyt -tiedotuslehdestä digitaaliseen versioon. Sen etuna on, että lehti täydentyy koko ajan uusilla jutuilla.

                     

– Ihmisten välinen viestintä on siirtynyt verkkoon, ja Kurikan kaupunki haluaa olla mukana siellä, missä sen nykyiset ja tulevat asukkaatkin ovat. Uusi verkkolehtemme tukee myös uuden kuntalain edellyttämää aktiivista viestintävelvollisuutta, sanoo lehden päätoimittaja, apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko.

 

Ylöjärven kaupunki julkaisee tiedotuslehtensä sekä verkossa että painettuna. Paperiversio jaetaan kaksi kertaa vuodessa paikallislehden mukana kaikkiin mainosjakelun salliviin kotitalouksiin Ylöjärvellä. Lehti on saatavilla myös kirjastoissa ja kaupungintalolla.

                     

Kotiin jaettu paperilehti tavoittaa asukkaat ja sidosryhmät muun postin mukana. Verkkolehden pariin lukijat täytyy ohjata esimerkiksi tehokkaalla sosiaalisen median käytöllä. Sosiaalinen media tulee lukijan luokse samaan tapaan kuin postiluukkuun jaettu lehti. Sosiaalinen media ja verkkojulkaisut antavat mahdollisuuksia myös vuorovaikutukselle nykyisen kuntalain vaatimusten mukaisesti.

 

Kunnan oma tiedotuslehti on jonkin verran lisännyt merkitystään viime vuosina. Viime syksyn kartoituksessa yli sata kuntaa ilmoitti käyttävänsä omaa tiedotuslehteä tai paikallislehden osaa viestintäänsä. Keväällä tehdyssä laajassa asukaskyselyssä 71 prosenttia vastaajista kertoi seuraavansa kunnan tiedotuslehteä tai vastaavaa välinettä.

                     

Kurikka Nyt

Ylöjärvi-lehti

Tagit