Uusi Kevan budjetointiohje muuttaa jäsenyhteisöjen maksurakenteita ja ennusteita

Kevan budjetointiohje

Keva julkaisi 6.6.2018 budjetointiohjeen vuosien 2019-2021 Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksuista. Budjetointiohjeessa annetaan lisätietoa myös muista eläkemaksuihin lähitulevaisuudessa kohdistuvista muutoksista, kuten esimerkiksi kansallisen tulorekisterin vaikutuksista palkkaperusteisten eläkemaksujen perintään.

Keskeisin uutinen budjetointiohjeessa on se, että varhaiseläkemenoperusteinen maksu voitaisiin lakkauttaa jo vuoden 2018 jälkeen. Se korvautuisi vuoden 2019 alusta alkaen uudella työkyvyttömyyseläkemaksulla, joka perittäisiin osana palkkaperusteista maksua.

Vuodesta 2019 alkaen palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuisi kaikille jäsenyhteisöille samansuuruisesta työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka korvaisi nykyiset työnantajan ja työntekijän palkkaperusteiset eläkemaksut sekä jäsenyhteisökohtaisesti vaihtelevasta uudesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka korvaisi nykyisen varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun.

Palkkaperusteinen eläkemaksu olisi siis jatkossa yksityisalojen TyEL-järjestelmän tapaan kokonaiseläkemaksu. Keva laskuttaa koko palkkaperusteisen eläkemaksun työnantajalta.

Kevan valtuuskunta vahvistaa vuoden 2019 eläkemaksuihin tehtävät muutokset ja tason 30.11.2018.

Lue aiheesta lisää muualla verkossa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme