Vahvaa yhteisöllisyyttä sivistystoimessa

Sivistystoimen henkilöstö kokee yhteisöllisyyttä, työn imua ja palvelevaa johtajuutta vahvemmin kuin muiden toimialojen kuntaväki. ARTTU2-tutkimusohjelman kunnissa tehdystä sivistystoimen henkilöstön kyselytutkimuksesta näkyy eroja myös sivistystoimen eri osa-alueilla.

Työterveyslaitoksen tutkijat Anna Laaksonen ja Jari Hakanen analysoivat sivistystoimen henkilöstön voimavaroja ja johtamisen tilaa noin 4 000 henkilön vastausten perusteella. Tuloksia on pystytty vertaamaan kuntien koko henkilöstön kattaneisiin tutkimuksiin.

Analyysin perusteella sivistystoimessa on paljon sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyys on vahvaa. Työn kuormitustekijät koetaan vähäisemmiksi kuin kunnan muilla toimialoilla. Sitoutuminen työpaikkaan on vahvaa - vahvinta esiopetuksessa sekä kansalais- ja työväenopistoissa. Työn vaatimukset kasautuvat vastausten mukaan erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja suurimpiin kuntiin.

Sivistystoimessa raportoidaan muita toimialoja vähemmän työhön ja työpaikkaan liittyviä muutoksia.

- Sivistystoimen nykytila antaa hyvän lähtökohdan kehittää voimavaroja entisestään tulevaisuuden kuntaa rakennettaessa, tutkijat toteavat.

- Kun työn kuormitus pidetään kohtuullisena ja hyvää johtamista vaalitaan, kunnat menestyvät vetovoimaisina työpaikkoina. Tämä parantaa sitoutumista, uudistuskykyä, itseohjautuvuutta ja palveluiden laatua.

Raportti Vetovoimaiset sivistyskunnat on osa ARTTU2-tutkimusohjelman Sivistyskunta-osaprojektia.

Lähde: Anna Laaksonen & Jari Hakanen: Vetovoimaiset sivistyskunnat. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 1/2018 
Lähde: Anna Laaksonen & Jari Hakanen: Vetovoimaiset sivistyskunnat. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 1/2018 

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos, p. 040 5625433
Projektipäällikkö, Irmeli Myllymäki, Kuntaliitto, p. 358 9 771 2053
ARTTU2-ohjelmasta Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634

Vetovoimaiset sivistyskunnat -raportti: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3450

ARTTU2-tutkimusohjelma: www.kuntaliitto.fi/arttu2

Vetovoimaiset sivistyskunnat -julkaisu

Tutkimuksessa kartoitetaan henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöjohtamisen tilaa ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvien kuntien sivistystoimen henkilöstön näkökulmasta. Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen keväällä 2016 toteuttamaan laajaan

narrow

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014 - 2018.

narrow
Tags