Vuoden 2019 ennakolliset valtionosuuslaskelmat

Valtionosuuslaskelmat

Kuntaliitto julkaisi ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien vuoden 2019 valtionosuudesta nettisivuillaan 2.5.2018. Laskelmia päivitettiin 14.6.2018.

Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta noin 8 268 milj. euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelmien mukaan -190 milj. euroa (-2,2 %, 35 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Ennakkolaskelmassa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,37 % vuonna 2019 (25,34 % vuonna 2018).

Vuonna 2019 valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-214 milj. €), valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+136 milj. €) ja perustoimeentulotuen kuntien rahoitusosuuden muutos (-47 milj. €). Kilpailukykysopimuksen takia tehtävä valtionosuusvähennys on 497 milj. € (-91 €/as) vuonna 2019. Vähennys lisääntyy 30 milj. eurolla vuonna 2019.

Juha Sipilän hallituksen päätösten mukaisesti kuntien valtionosuudessa ei oteta huomioon kustannustason muutosta ts. indeksikorotukset jäädytetään vuosina 2016–2019. Vuonna 2019 indeksijäädytyksen myötä kunnilta jää saamatta valtionosuutta 183 milj. euroa.

Harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on kehysriihen päätösten mukaisesti varattu 10 milj. euroa vuonna 2019.

Lue lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme