Kuntien hyvinvointiseminaari 15.5.2019

Hyvinvoinnin edistäminen on jatkuvia pitkäjänteisiä päätöksiä ja tekoja

Kuntien hyvinvointiseminaari kokosi yhteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneita toimijoita 15. toukokuuta Kuntatalolle. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainion avaamassa Sähköisen hyvinvointikertomuksen vuoden pääseminaarissa oli monipuolisesti esillä kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyö ratkaisuineen ja haasteineen.

Päivän yhtenä kohokohtana kuultiin johtaja Jón Sigfussonia the Icelandic Centre for Social Research and Analysis:sta. Hän esitteli millaisin paikallisin ja rakenteellisin toimin Islannissa nuorten päihteidenkäyttö on saatu vähentymään olennaisesti ja miten tietoa ja tutkimusta on hyödynnetty ratkaisujen pohjana. Keskeistä on, että tieto on nopeasti kuntien hyödynnettävissä, dialogi on vahvaa ja yhteisöt ovat vahvasti mukana. Kuulimme myös Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitusen esittämänä havaintoja sosiaalisesti kestävien kaupunkien projektista.

Käytännön johtamisen kuntapuheenvuorossa Ruskon kunnan hyvinvointijohtaja Anne Taulu toi esiin pienemmän kunnan kokemuksia ja keinoja vaikuttavaan hyvinvointijohtamiseen. Kehittäminen hankkein sekä kokeilukulttuuri ovat tärkeitä elementtejä myös hyvinvoinnin edistämisessä. Pitää olla mahdollisuus luoda uusia ratkaisuja paikallisista tarpeista käsin. Iltapäivän alaseminaareissa pureuduttiin mm. Sähköiseen hyvinvointikertomukseen, päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin, työikäisten hyvinvointiin, kulttuurihyvinvointiin, hyvinvointiviestintään sekä kuntien käytännön toimiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Päivän aineistot ovat hyödynnettävissä täällä: https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2019/kuntien-hyvinvointiseminaari

Puheenvuorojen tallenteet ovat katsottavissa sivulla noin viikon kuluttua tilaisuudesta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maria Salenius, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi ja asiantuntija Ville Nieminen, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista