Voiko pilvipalveluita ottaa käyttöön?

Julkisen hallinnon pilvipalvelulinjaukset

Pilvi

Valtiovarainministeriö on julkaissut raportin numero 35/2018 koskien julkisen hallinnon pilvipalvelulinjauksia. Sen mukaisesti pilvipalveluiden hankinta rinnastetaan mihin hyvänsä ICT- palvelun hankintaan. Pilvipalveluita voi ja kannattaa hyödyntää, mutta se edellyttää, että organisaatiossa pilvipalveluiden käyttöä tulee tarkastella organisaation omien tarpeiden, osaamisen ja riskienhallinnan kautta. Pilvipalveluiden hankinta edellyttää myös hyvää sopimusosaamista; on sovittava siitä, miten huolehditaan muun muassa toiminnan jatkuvuudesta ja tietojen saatavuudesta. Tähän voisi lisätä myös sen, että on sovittava, mitä tehdään, kun sopimus päättyy. Pilvipalveluista tulee toiminnan loputtua saada tiedot siirrettyä joko itselle tai toiselle palveluntuottajalle. Lisäksi salassapidettävien ja henkilötietojen siirtämisessä pilveen on erityisesti kiinnitettävä huomiota tietoturvaan ja -suojaan

Seitsemän linjausta raamittavat toimintaa

Kyseiset julkisen hallinnon pilvipalvelulinjaukset, joita on 7 kappaletta, ovat ennen kaikkea raamitusta sille, miten pilvipalveluihin tulisi suhtautua. Tarkoituksena julkaisussa on todennäköisesti ollut antaa julkishallinnolle vastauksia lukuisiin pilvipalvelukysymyksiin. Eli voidaanko sinne pilveen siirtyä vai ei ja millä ehdoilla. Konkreettisiin kysymyksiin linjauksista ei löydy vastausta. Linjausraportti antaa kuvan siitä, mitä pilvipalvelut ovat, mitä hyötyjä niistä on ja mitä asioita tulisi huomioida niitä käyttöönotettaessa. Sen sijaan viimeisestä kappaleesta löytyy konkretiaa kaipaavalle lupauksia tulevasta.

Erityisesti ilahduttaa tieto siitä, että raportti suosittelee, että koko julkishallinnolle neuvotellaan yhteiset sopimus- ja hinnoitteluehdot tärkeimpien palveluntarjoajien kanssa. Lisäksi suosituksissa kerrotaan, että tarkoituksena on tehdä väestörekisterikeskuksen johdolla riskianalyysipohja ja toteutusmallin valintatyökalu tukemaan palvelujen ja niiden vaatimusten arviointia.

Julkishallinto tarvitsee selkeän, konkreettisen matriisipohjan sille, minkälaisia riskejä tulee huomioida pilveen siirryttäessä. Tämä helpottaa ottamaan käyttöön pilveä omassa toiminnassa. Pilvi on jo laskeutunut, joten toivottavasti kehittämistyö lähtee nopeasti käyntiin.

Tagit