Tekoäly

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelma 2019-2023 lausunnolla

Valtiovarainministeriössä on ollut käynnissä kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n esiselvityshanke 15.9.2018 - 28.2.2019. Esiselvityshanke ehdottaa valituissa elämäntapahtumissa ja liiketoimintatapahtumissa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa vievän toimeenpano-ohjelman käynnistämistä. Toimeenpano-ohjelmalla lisättäisiin palveluiden vaikuttavuutta, sujuvoitettaisiin palveluketjuja ja edistettäisiin tiedon hyödyntämistä palvelutarjonnassa. Palvelujen kohdentamisessa ja ennakoivassa ohjautumisessa hyödynnetään AuroraAI-verkkoa, joka mahdollistaa älykkäiden sovellusten ja tekoälyjen keskinäisen vuorovaikutuksen ihmisten ja yritysten parhaaksi tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Esiselvityshankkeessa on laadittu AuroraAI kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019 - 2023. Suunnitelmassa esitetään näkemys siitä, miten Suomen ja erityisesti julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan tulisi vauhdittaa tulevina vuosina ihmiskeskeisesti, tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Suunnitelma liitteineen löytyy Lausuntopalvelu.fi:stä.

AuroraAI kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma on lausunnolla ja lausuntoaikaa on 12.4.2019 asti. Vastaukset pyydetään toimittamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

 

Lisätietoja

Aleksi Kopponen, eritysasiantuntija, valtiovarainministeriö (etunimi.sukunimi@vm.fi)
Niko Ruostetsaari, koordinaattori, valtiovarainministeriö (etunimi.sukunimi@vm.fi)

Tausta: VM:n Kansallisen tekoälyohjelman Auroran esiselvityshankkeen verkkosivut  

 

Tags