Kuntaliiton kommentit STM:n Kunnat tuottajina -raporttiin

Kunnille ja maakunnille mahdollistettava työnjaosta sopiminen

Kuntaliitto on toimittanut kommenttinsa sosiaali- ja terveysministeriön Kunnat tuottajina-selvitysraporttiluonnokseen. Selvitysraportissa on tarkasteltu erilaisia malleja kuntien roolista sote-palvelutuotannossa ja toteuttamiseen liittyviä ehtoja.

Kuntaliiton mukaan kuntien yleisen toimialan rajoittaminen ei ole käytännössä mahdollista myöskään sote-palveluiden osata. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että maakuntien ja kuntien välillä mahdollistetaan laaja työnjaosta sopiminen. Mikäli maakunta on itsehallinnollinen toimija, sillä tulee olla toimivalta arvioida paras tapa järjestää palvelut ja mahdollisuus sopia myös järjestämisvastuun siirrosta kunnalle. Rahoituksen tulee lähtökohtaisesti siirtyä vastuun mukana. Maakuntien ja kuntien välinen työnjako pitää huomioida myös henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyistä säädettäessä. Kuntaliiton mukaan kunnilla tulee olemaan jatkossakin vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, jota maakunta tukee toiminnallaan.  

 

Lue myös Kuntaliiton blogi: Ovatko kunnat osa sote-ratkaisua?

Tags