Kuntaliiton hallitus hyväksyi maaseutu- ja pienkuntapainopisteet

Kuntaliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.4.2019 painopisteet tueksi maaseutu- ja pienkunta-asioiden kehittämiseen ja edunvalvontaan. Läpileikkaaviksi ajankohtaisiksi painopisteiksi nostettiin kolme ilmiötä: digitalisaatio, ilmastonmuutos, työn murros ja työpaikat. Muut painopisteet, kuntatalous ja kunnan itsehallinto, toimintaympäristö, infra ja asuminen, elinkeinot ja työllisyys, koulutus, kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika sekä hyvinvointipalvelut nostavat esille erityisesti maaseudun ja pienten kuntien kannalta olennaiset ongelmat ja haasteet, joita voidaan ratkaista mm. uudistamalla toimintamalleja ja vahvistamalla kuntien välistä yhteistyötä.

”Kunta maaseudulla - maaseutu kaupungissa, Kuntaliiton maaseutu- ja pienkuntapainopisteet Kuntaliiton asiakkuus- ja ohjelmatyössä” on työstetty Kuntaliiton pienten kuntien neuvottelukunnassa, useissa työpajoissa sekä yhteistyössä liiton eri yksiköiden kanssa.

Asiakirjassa määritellään keskeisimmät edunvalvonta- ja kehittämisteemat maaseutu- ja pienkuntakysymyksissä ja se, miten aiheeseen liittyvää valmistelua ja tiedontuotantoa tehdään ja kehitetään.

Asiakirja huomioi käynnissä olevat toimintaympäristön muutokset ja tunnistaa yhteydet Kuntaliiton muiden ohjelmien ja verkostojen kanssa. Lisäksi se kokoaa yhteen asiantuntija- ja verkostotyötä, kuntaverkostojen asiakastyön kehittämistä, erilaisten kuntaryhmien näkyvyyttä ja tarpeita sekä tukee uusien yhteistyömuotojen rakentumista.

Kuntaliitossa pienten kuntien edunvalvontaa ja maaseudun kehittämistä toteutetaan erilaisten verkostojen ja työryhmien kautta. Pienten kuntien neuvottelukunnan lisäksi vuonna 2019 työtä tehdään mm. maaseutupolitiikan Maaseudun INFRA-verkostossa, useissa valtakunnallisissa työryhmissä sekä kesällä käynnistettävässä pienten kuntien verkostossa. Asiakirja antaa käytännön kehittämistoiminnalle ja edunvalvonnalle raamit, jotka konkretisoituvat tavoitteiksi ja toimenpiteiksi asiantuntijaryhmissä ja verkostoissa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää