Kuntaliiton Jalostamon kevään toisena teemana Sosiaalisesti kestävät kaupungit

Sosiaalisesti kestävät kaupungit, osallisuuden ryhmä työstämässä kokeiluideaansa.

Sosiaalinen kestävyys kaupungeissa on Kuntaliiton neljännen kokeilujalostamon ensimmäinen ilmiölähtöinen teema. Teeman parissa työtä tekevät Kuntaliiton kumppaneina kuusi kaupunkia: Turku, Tampere, Oulu, Espoo, Vantaa ja Jyväskylä. Kaupungit lähestyvät sosiaalista kestävyyttä eli urbaania hyvinvointia kolmesta eri näkökulmasta: mitä on sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi lapsiperheiden, nuorten aikuisten tai osallisuuden sekä demokratian näkökulmasta. 

Lapsiperheiden ongelmia ehkäisemässä ovat Oulun, Turun, Tampereen ja Vantaan kaupungit. Onnistuisiko maahanmuuttajaäidin integraatio suomenkieltä opiskellen esimerkiksi osana oman lapsen kieliopetusta tai kieltä harjoitellen lukemalla lapsille satuja päiväkodissa?

Nuorten ongelmia ratkovat Jyväskylä, Vantaa, Oulu ja Tampere. Millainen epäselvän järjestelmäviidakon muutos tarvitaan ennen kuin nuorten ongelmat ovat ratkottavissa? Miten löytyisi yhteinen visio ja syntyisi uudenlainen yhteisjohtamisen kulttuuri? Kuka kokoaisi nuorten aikuisten palveluiden budjetin ja mikä kaupunki olisi tässä edelläkävijä? 

Demokratian kestävyyttä osallisuuden kautta miettivät Espoon, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Tampereen yliopisto: Tulisiko asiakkaista onnellisempia viemällä heidän tietoaan ja toiveitaan tietovirtoina säännöllisesti eri toimialojen tai verkostojen päätöksentekijöiden ja johtoryhmien asialistoille? Espoon kaupungin tavoitteena on edistää aluekehittämistä ja uudenlaista toimintakulttuuria heittämällä ensin vanhoja toimintatapoja roskalaatikkoon. Mitä on osallisuus asenteena ja miten kokea kuntalaisuuden aktiivisuus riemuna, ei riesana?

Ilmiöt tehtiin tänään näkyviksi legojen avulla ja mukana kehittämistä tukemassa olivat kaupunkien lisäksi asiantuntijat THL:stä, STM:stä, OKM:stä, Tampereen yliopistoista ja Kuntaliiton oma väki sosiaali- ja terveysyksiköstä ja  opetus- ja kulttuuriyksiköstä. Lisäksi jalostamoa oli seuraamassa Valtioneuvoston kanslian strategiayksikkö sekä Norjan Husbanken. 

Teemajalostamo on ideoitu yhdessä Ympäristöministeriön kanssa ja se on osa CoSIE: Palvelujen yhteiskehittämistä syrjäytymisen ehkäisemiseksi - projektin toteutusta.

Tagit
Merja Lang

Merja Lang

Palvelumuotoilija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2098, +358 50 413 6065
Vastuualueet
  • Kuntaliiton strategia- ja ennakointityö
  • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
  • fasilitointi ja yhteiskehittäminen