Kuntaliitto hakee verkostoprojektilla ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden haasteisiin – Haku piloteiksi alkanut

Väestökehitys, talouden tilanne sekä työelämän muuttuvat osaamisvaatimukset vaikuttavat voimakkaasti koulutuksen järjestämiseen. Väestöään menettävillä alueilla haasteet ovat toisenlaisia kuin kasvukeskuksissa. Yhteisenä haasteena eri tyyppisille kunnille on varmistaa koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa ja yhdenvertaisesti niin, ettei väestön eriarvoistuminen lisäänny alueellisesti eikä kuntien sisällä.

Haku Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -projektin (KOPA) piloteiksi on alkanut

Kuntaliitto toteuttaa vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata. Tarkoituksena on myös lisätä ymmärrystä koulutuksesta palveluna, joka ei ole sidottu ainoastaan koulurakennukseen, löytää vastauksia työelämän osaamistarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla sekä kehittää taloudellisesti kestäviä malleja.

Alueelliset tarpeet pilottien kehittämiskohteina

Kehittämispiloteiksi verkostoprojektiin toivotaan alueellisia, kunnista ja koulutuksen järjestäjistä koostuvia toimijaryhmiä, joilla on tarve ja valmius hankkeen tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen. Projektissa etsitään erilaisia, monia koulutusmuotoja sisältäviä tai kuntarajat ylittäviä toimintamalleja. Tarkastelussa on mukana myös työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen eri alueilla.

Pilottikohtaiset koulutuksen järjestämisen kehittämistavoitteet voivat painottua eri tavoin paikallisten ja alueellisten tarpeiden mukaisesti. Pilottina voi toimia kunnista ja koulutuksen järjestäjistä koostuva yhteistyöalue. Siinä voi olla mukana eri koulutusasteita ja -muotoja. Aluepilotiksi voi hakea 13.12.2019 mennessä.

Katso tiedot KOPA-verkostoprojektista ja ohjeet pilottihakuun.

Tags
Essi Ratia

Essi Ratia

Projektiasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
  • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA)
  • ammatillinen koulutus
  • seutukaupunkiverkosto