Kuntaliitolta uusi luottamushenkilöille tarkoitettu infopaketti sivistyspalveluista

Mitä valtuutetun tulee tietää sivistyskunnasta?

Kuntaliitto on koonnut luottamushenkilöille tiiviin infopaketin sivistyspalveluista. Esitteessä on kuvattu, mitä tehtäviä sivistyspalveluihin kuuluu ja mitä ovat kunnan lainmukaiset velvoitteet.  Jokaisen tehtävän osalta kerrotaan myös esimerkkejä niistä asioista, mistä kunta voi paikallisesti päättää. Kunkin palvelukokonaisuuden yhteydessä on lisäksi tuotu esiin ajankohtaisia haasteita ja teemoja, joita kunnissa pohditaan.

Kuntaliitto haluaa tukea ja vahvistaa paikallista päätöksentekoa ja edistää hyvää yhteistyötä päättäjien ja viranhaltijoiden kesken. Uusi esite on tarkoitettu lisäämään tietoa sivistyspalveluista sekä auttamaan ja helpottamaan luottamushenkilöiden ja esittelijöiden työtä. Esite on toteutettu osana Kuntaliiton Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektia ja se on ladattavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lisätietoja:

Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö

046-921 4443

irmeli.myllymaki@kuntaliitto.fi