Oulu teki vuoden 2018 taidokkaimman julkisen hankinnan

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuoden 2018 taidokkaimmat julkiset hankinnat keskiviikkona 27. maaliskuuta. Voittajaksi kilpailussa suoriutui Oulun kaupungin lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen hankinta. Lisäksi neuvontayksikkö luovutti kunniamaininnat kahdelle toimijalle, Helsingin kaupungille Olympiastadionin penkkien hankinnasta sekä Lapinjärven kunnalle kuljetuspalvelujen hankinnasta.

Neuvontayksikkö nostaa palkitsemisella esiin hyviä käytäntöjä ja levittää tietoa onnistuneista hankinnoista. Taidokkaan hankinnan arviointikriteereissä painotettiin mm. uudenlaista tapaa hankkia, hyvää vuorovaikutusta prosessin aikana, tulosperusteisuutta, vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta.

- Tärkeintä on, että hankinta on viety maaliin mallikkaasti ja että siinä on oivallettu hyödyntää sellaisia hankintalain mahdollistamia keinoja taidokkaasti, joiden tuloksena on syntynyt kokonaisuutena katsoen onnistunut hankinta, johtava lakimies Katariina Huikko Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä tiivistää.

Oulussa luotiin Suomessa täysin uusi malli lastensuojelun palvelujen hankintaan

Oulu mitä tehtiin

Nämä kriteerit täyttyivät erityisen hyvin Oulun lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen hankintaprosessissa. Oulun ja muiden Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien yhteishankinnassa luotiin oma, joustava menettely, joka ei sulje markkinoita. Laadussa painotettiin mm. henkilöstön pysyvyyttä.

oulu raadin perustelut

- Hankinnassa taidokasta oli ennakkoluuloton hankintalain joustovaran hyödyntäminen. Hankinnassa luotiin innovatiivinen menettely, jota ei ole aiemmin testattu Suomessa ja joka huomioi markkinatilanteen, tuomaristo perusteli palkitsemista.

Tuomaristo koostui työ- ja elinkeinoministeriön, Kuntaliiton sekä hankintayksiköistä Tampereen kaupungin edustajista.

Olympiastadionille hankittiin penkit vanhaa kunnioittaen

Olympiastadion mitä tehtiin

Olympiastadionin istuinten hankinnassa haasteena olivat muun muassa historiallinen, rakennusperintölain nojalla suojeltu kohde sekä 1950-luvun kiinnitystapit. Hankinnassa haettiin innovaatiokumppanuutta, johon valittiin kolme kehityskumppania.

Istuimen prototyypissä arvioitiin mm. esteettisyyttä, käytettävyyttä ja mekaanista kestävyyttä. Lopputuloksena stadionille saatiin kiertotaloustuotteena valmistetut ympäristöystävälliset istuimet, jotka on myös helppo puhdistaa.

 

olympiastadion perustelut

- Stadionin istuinten hankinnassa sovellettiin uutta innovaatiokumppanuus -hankintamenettelyä ensimmäisten joukossa Suomessa. Taidokasta oli etenkin vuorovaikutus ja ennakointi jo ennen varsinaista hankintaprosessia sekä selkeä tulosorientoituneisuus mm. kohteen vaatimusten ja tuotteen testauksen osalta, tuomaristo kiitteli hankintaa.

Lapinjärvi teki ketterän hankinnan, joka yhdistää kaikki kunnan kuljetukset

Lapinjärvi mitä tehtiin

Lapinjärven kunnassa etsittiin yhtä palveluntarjoajaa kattamaan kaikki kunnan kuljetukset oppilaskuljetuksista ruokakuljetuksiin, asiointikuljetuksista vanhustenhuollon kuljetuksiin. Osatarjouksia ei hyväksytty. Kilpailussa jätettiin lopulta yksi tarjous, jonka laati neljän kuljetusyrityksen yhteenliittymä.

lapinjärvi perustelut

- Hankinta oli näppärä ja sopii pienelle kunnalle, ja siinä oli selkeä tulosorientoituneisuus. Lopputulos oli resurssitehokas palvelumalli, joka hyödyttää niin hankintayksikköä kuin tarjoajaakin. Hankinta on hyvä esimerkki siitä, että myös pienemmillä voimavaroilla on mahdollista toteuttaa onnistuneita ja rohkeita hankintoja, tuomaristo kehui.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.