Puoluejohtajat kohtasivat Kuntamarkkinoilla – Pääministeri lupasi ratkaisun kuntien verokertymäongelmiin

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen avasi Kuntamarkkinoiden päätapahtuman, puolueiden puheenjohtajien paneelin ehdottamalla, että erilaisilla kunnilla voisi tulevaisuudessa olla erilaisia lakisääteisiä tehtäviä.

– Kaupungistuminen ja kuntien erilaistuminen tulee jatkumaan ja meidän tulee yhdessä miettiä, millaista on hyvä elämä ja miten me sen kuntalaisille mahdollistamme. Emme voi enää tulevaisuudessa lähteä siitä, että kaikilla kunnilla on samat lakisääteiset tehtävät, Karhunen totesi avatessaan Kuntamarkkinat Kuntatalolla Helsingissä 11. syyskuuta.

Puolueiden puheenjohtajat vastasivat Karhusen ehdotukseen juontaja Anna Soraisen vetämänä lappuäänestyksellä, jossa näkyi lähes yksinomaan vihreää.

Äänestäminen

– Kannatan lämpimästi ajatusta ja lähetän kiitokseni myös kuntaministeri Sirpa Paaterolle, joka on ehdottanut niin sanottua kevytkuntamallia, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perusteli vihreää äänestyslippuaan.

Myös pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti Karhusen ehdotusta hyvänä ja muistutti, että asia pitää selvittää harkiten etenkin perustuslain näkökulmasta.

– Myös demokratian toteutuminen on tärkeää varmistaa, mutta periaatteessa tähän on mahdollisuus. Joka tapauksessa sote-palvelujen uudistaminen sekä Uudenmaan erillisratkaisu ovat jo nekin askel oikeaan suuntaan, Rinne totesi.

Kaikki puheenjohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että yhdenvertaisuuden on toteuduttava koko maassa myös tulevaisuudessa.

Arviot uusien tehtävien kustannusvaikutuksista eroavat

Hallitusohjelman mukaan kunnille olisi tulossa runsaasti uusia tehtäviä. Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korosti, että ainakin oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toisen asteen koulutus valmistellaan huolellisesti ja tiiviissä yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

– On tärkeää, että vaikka kunnille tulee uusia tehtäviä, valtio kompensoi niiden kustannukset, sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo muistutti.

– Ongelma periaatteen toteuttamisessa onkin siinä, että hallitus arvioi uusien tehtävien kustannukset huomattavasti matalammiksi kuin Kuntaliitto, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi.

Kuntaliitto on arvioinut hallitusohjelman keskeisten kuntia koskevien päätösten maksavan noin 250 miljoonan euroa enemmän kuin hallitus itse.

– Samaan aikaan kuntien taloustilanne näyttää todella haastavalta, eikä hallitus ole huomioimassa tätä 250 miljoonan euron gäppiä, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi, että kunnille ei pitäisi antaa uusia tehtäviä.

– Mutta meillä voitetaan vaalit lupaamalla uusia ja parempia palveluita. Kuitenkaan esimerkiksi hoitajamitoitus ei realisoidu palveluksi, jos ei ole rahaa. Rahankäyttö puolestaan on priorisointia.

Pääministeri lupasi puuttua kuntien verokertymäongelmiin

Pääministeri Antti Rinne vahvisti, että kuntien valtionosuudet ollaan palauttamassa entiselle tasolle, minkä seurauksena kunnat saavat valtionosuuksia ensi vuonna 1,1 miljardia euroa enemmän.

– Olen huolissani uutisista, joiden mukaan kuntien verotuloja ei ole kertymässä tänä vuonna ennakkoon arvioidulla tahdilla. Olen jo pyytänyt selvitystä siitä, miten tämä tilanne pitäisi huomioida kuntien taloussuunnittelussa.

– Kuntien verontilitysjärjestelmän ongelma on tiedossa ja se hoidetaan kuntoon vielä tänä vuonna, pääministeri Rinne lupasi.

Ratkaisuja erilaisten kuntien elinvoimaan etsittiin yhteistyössä

Puolueiden puheenjohtajia pyydettiin myös ratkaisemaan isoja kuntia koskevia kysymyksiä ryhmätyönä. Sohvaryhmissä yhteistyössä etsittiin ratkaisua siihen, miten Suomessa voidaan pitää harvaan asutut seudut elinvoimaisina.

ryhmätyö

– Kaikki lähtee peruspalveluista, kiteytti keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni.

– Koulut, hoiva ikäihmisille, liikenneyhteydet, tämän kaiken pitää toimia. Työn tekemisen pitää olla mahdollista missä päin Suomea tahansa. Lisäksi tarvitaan keveä hallinto ja tukea ihmisten yritteliäisyydelle.

Orpon ja Rinteen muodostama ryhmä ei päässyt yksimielisyyteen muusta kuin yhdestä asiasta: palvelujen pitää pelata. Orpo korosti yrityselämän tukemista ja Rinne toimivaa infraa, etenkin ratahankkeiden tärkeyttä.

– Satoja tuhansia ihmisiä asuu tälläkin hetkellä taantuvilla alueilla, joissa asuntojen arvo laskee. Tämä ongelma on niin vaikea ratkaista, että se vaatii parlamentaarista työtä. Tätä ei valitettavasti yhdessä vaalikaudessa ratkaista, Rinne totesi.

Opetusministeri Li Andersson ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson pääsivät yksimielisyyteen siitä, että syrjäseuduilla pitää päästä synnyttämään, kannustaa pienyrittäjyyteen ja mahdollistaa etätyön tekeminen.

Katso koko keskustelu Kunta-TV:n tallenteesta.

Tags