Selvitys emätilaperiaatteen soveltamisesta maaseutualueiden yleiskaavoituksessa ja lupamenettelyissä julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut selvityksen Maaseutualueiden yleiskaavoitus ja lupahallinto - emätilaperiaate. Selvityksen tarkoituksena on avata maaseudun rakennuspaikkojen määrittämiseen liittyviä periaatteita ja lainsäädäntöä.

Emätilaperiaate on kaavoituksen ja lupamenettelyn tueksi kehitetty menetelmä asemakaavoittamattomien alueiden rakennuspaikkojen määrän määrittelyyn. Menetelmä on herättänyt vilkasta keskustelua niin maanomistajien kuin suunnittelijoiden ja luottamushenkilöidenkin keskuudessa. Emätilaperiaatetta ei ole suoranaisesti kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin, mutta sillä on perusta perustuslaissa ja kysymystä on käsitelty oikeuskäytännössä.

Keskeistä rakentamisen sijoittumisen ohjaamisessa on samassa asemassa olevien maanomistajien yhdenvertainen kohtelu, yhdyskuntarakenteen ja -toimintojen järkevä kehittäminen sekä ympäristöarvot. Kunnan päätöksenteon on myös oltava perusteltua ja johdonmukaista pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.

Selvitys tarjoaa esimerkin, miten edellä mainitut periaatteet välittyvät konkreettisesti rakennusmahdollisuuksien määrittämiseen sekä antaa eväitä vuoropuheluun maanomistajien, päättäjien ja viranhaltijoiden kesken.

Selvityksen ovat laatineet DI Anita Pihala ja yleiskaavainsinööri Arja Junttila. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Kouvolan kaupungista rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, Vihdin kunnasta elinvoimajohtaja Petra Ståhl, Kuntaliitosta lakimies Minna Mättö ja kehittämispäällikkö Anne Jarva sekä ympäristöministeriöstä erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen ja lainsäädäntöneuvos Maija Neva.

Selvityksen voi ladata ilmaiseksi Kuntaliiton verkkokaupasta.

Tutustu myös muistioon ”Pienimuotoisen täydennysrakentamisen ohjauksen kehittämisen peruskartoitus

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Minna Mättö
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset