Uusi Hansel aloitti: Julkisten hankintojen osaaminen on nyt koottu yhteen yhtiöön

Ihmisiä Hanselista ja KUntaliitosta sekä ministeri Paatero

Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero sekä alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Julkisten hankintojen osaaminen on syyskuun alusta koottu yhteen yhtiöön. Jatkossa kaikki julkishallinnon yhteishankinnat on mahdollista hoitaa Hanselista, jonne KL-Kuntahankintojen asiantuntijat ovat siirtyneet.

– Järjestelyn tavoitteena on kehittää julkisten hankintojen osaamista Suomessa. Fuusion jälkeen on mahdollista yhdistää etenkin vakioiduissa hankinnoissa ostomäärät suuremmaksi kokonaisuudeksi ja toisaalta huolehtia hankintojen paikallisuudesta niin, että pienilläkin toimijoilla on mahdollista päästä mukaan. Tämä parantaa ja tehostaa hankintoja ja säästää myös veroeuroja, kertoo ministeri Sirpa Paatero.

Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 %). Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankintojen henkilökunta siirtyvät Hanseliin vanhoina työntekijöinä. 
Kuntaliiton hallitus valitsi 29. elokuuta Hanselin hallitukseen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reinan ja Laitilan kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen.

Parempia julkisia hankintoja

Muutoksen myötä kahden yhtiön osaajat pääsevät yhdistämään kokemuksensa ja kehittämään yhdessä toimintatapoja entistäkin paremmiksi.

Suurimmat tehokkuushyödyt ja säästöt yhteishankinnoissa saavutetaan, kun hankitaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita ostetaan paljon, ja jotka ovat vakioitavissa. Kahden yhteishankintayksikön yhdistyminen mahdollistaa kilpailutuksissa yhtenäisemmät toimintatavat, mikä helpottaa kaikkien yritysten, myös pienten, osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin. 

Markkinoiden toimivuutta edistetään yhteishankinnoissa esimerkiksi jakamalla niitä alueellisesti tai useammille tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan edelleen myös paikallisesti.