Valtionavustushaku kuntien digitalisaation edistämiseen avattu

Valtiovarainministeriö (VM) on avannut elokuun alussa 30 miljoonan euron rahoitushaun kunnille digitalisaation edistämiseen (ns. digikannustinraha).

Käytännössä rahoitushakuja on kaksi:

  • Kunnat voivat hakea suoraan valtionavustusta kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.
    Avustusta voi hakea 1.8 - 19.9.2019 klo 16.15 asti.
     
  • Kunta voi myös jättää ehdotuksensa tai ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua kuntien yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee olla kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia.
    Ehdotuksia voi jättää 1.8 - 5.9.2019 klo 16.15 asti. Tämän jälkeen ehdotuksia työstetään yhdessä muiden kuntien kanssa. Näille yhteishankkeille avataan varsinainen valtionavustushaku myöhemmin syksyllä 2019.

Rahoitushaussa valtionavustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä.

Valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 85 % hyväksyttävistä hankekustannuksista. Hankkeet on toteutettava 30.11.2021 mennessä.

Kuntaliitto tekee tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa. Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikkö tukee kuntia, erityisesti yhteishankevalmistelussa ja hankekumppaneiden etsimisessä.

Tutustu tarkemmin hakuohjeisiin valtiovarainministeriön sivuilla.

Hallituksen esitys lainsäädännön muutoksista, jotka liittyvät kuntien ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiseen, on lausuntokierroksella 6. syyskuuta saakka. Kuntaliitto on jättänyt Lausuntopalveluun oman lausuntonsa hallituksen esityksestä. 

tags