Valtionavustushaku kuntien digitalisaation edistämiseen avattu

Valtiovarainministeriö (VM) on avannut elokuun alussa 30 miljoonan euron rahoitushaun kunnille digitalisaation edistämiseen (ns. digikannustinraha).

Käytännössä valtionavustushakuja on kaksi:

 • Haku 1: Kunnat voivat hakea yksin tai yhdessä suoraan valtionavustusta kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.
  Haku tähän on päättynyt 19.9.2019.
   
 • Haku 2: Useiden kuntien yhteisesti toteutettavat hankkeet digitalisaation edistämiseksi. Hankkeiden tulee olla kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia.  
  Haku kuntien yhteishankkeille avataan lokakuussa 2019.

Rahoitushaussa valtionavustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä.

Valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 85 % hyväksyttävistä hankekustannuksista. Hankkeet on toteutettava 30.11.2021 mennessä.

Kuntaliitto tekee tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa. Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikkö tukee kuntia, erityisesti yhteishankevalmistelussa ja hankekumppaneiden etsimisessä.

Tutustu tarkemmin hakuohjeisiin valtiovarainministeriön sivuilla.

Hallituksen esitys lainsäädännön muutoksista, jotka liittyvät kuntien ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiseen, oli lausuntokierroksella 6. syyskuuta saakka. Kuntaliitto on jättänyt Lausuntopalveluun oman lausuntonsa hallituksen esityksestä. 

Tags
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
 • automatisoitu talousraportointi
 • kustannuslaskenta, palveluluokitus
 • tiedolla johtaminen
 • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote