Valtiovarainministeriö käynnistää selvityksen kuntien kokousten turvallisuudesta

""

Kuntaliiton aloite turvatarkastuksista kunnan julkisissa tiloissa on saanut myönteisen vastaanoton. Valtiovarainministeriö käynnistää selvityksen siitä, missä ja milloin turvatarkastuksia tarvitaan kuntien kokousten turvallisuuden takaamiseksi.

Kuntaliitto haluaa lainsäädännön, joka mahdollistaa ”kunnalliset” turvatarkastukset. Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Ilkka Turusen mukaan tarvitaan ennakkoselvitys turvatarkastusten tarpeellisuudesta kunnallisten tilojen turvallisuuden takaamiseksi. Vasta sen jälkeen voi alkaa varsinainen lainsäädäntötyö.

– Jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, täytyy vielä selvittää, koskisivatko turvatarkastukset vain kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksia, vai olisiko kunnilla tarvetta suorittaa tarkastuksia myös muissa julkisissa tiloissa ja yhteyksissä, Turunen huomauttaa.

Kunnanvaltuuston kokousten turvatarkastuksista säätäminen ei liene kovin ongelmallista. Samankaltaista lainsäädäntöä on jo muun muassa tuomioistuinten, eduskunnan ja valtioneuvoston turvatarkastuksista. Kunnallisten terveyskeskusten ja vastaavien tilojen kohdalla asia on kuitenkin huomattavasti mutkikkaampi.

– Perustuslain turvaama yksilön vapauden ja yksityisyyden suoja on vahva. Hoidon saaminen on subjektiivinen oikeus – myös väkivaltaisilla potilailla on oikeus hoitoon, toteaa Turunen.

Turunen haluaa perusteellisen selvityksen siitä, voiko terveyskeskuksissa ottaa käyttöön turvatarkastuksia. Prosessin eteneminen seuraavaan vaiheeseen edellyttää myös, että kunnissa selvitetään, mitkä muut toimialat ja tilat kaipaavat turvatarkastuksia.

Kunnilla ei nykylainsäädännön puitteissa ole mitään mahdollisuutta tarkistaa etukäteen julkisiin tilaisuuksiin saapuvia kävijöitä. Kunnalla ei myöskään ole mahdollisuutta puuttua uhkaavan henkilön tekemisiin, ennen kuin tämä alkaa käyttäytyä uhkaavasti.

Myönteistä palautetta kentältä

Kuntaliiton lakimies Annaliisa Lehtinen on mielissään siitä, että Kuntaliiton aloite turvatarkastuksista on saanut niin myönteisen vastaanoton.

–  Palaute aloitteeseemme on kaiken kaikkiaan ollut positiivinen sekä viranomaisten että kentän taholta, ja sehän on tietenkin hyvä asia, hän sanoo.

Pallo on nyt valtiovarainministeriöllä, joka on luvannut nimetä työryhmän tekemään ennakkoselvityksen turvatarkastusten tarpeellisuudesta kunnissa.

– Uskon, että työryhmä saa työnsä valmiiksi kevään aikana, jolloin pääsemme etenemään asiassa syksyllä uuden kuntaministerin kanssa, Turunen sanoo.

Sekä sisäasiainministeriö että valtiovarainministeriö ovat ottaneet kantaa Kuntaliiton aloitteeseen. Sisäasiainministeriön poliisiosasto toteaa, että turvatarkastukset lisäisivät turvallisuutta kunnallisissa tiloissa ja kuntapäättäjien kokouksissa.

– Valtioneuvosto ja eduskunta työskentelevät turvatarkastetuissa tiloissa, mutta valtioneuvoston jäsenen tai kansanedustajan osallistuessa paikalliseen päätöksentekoon kunnassa tiloja ei ole mahdollista turvatarkastaa nykyisen lainsäädännön puitteissa, toteaa poliisiosasto. 

Valtiovarainministeriö toteaa, että Kuntaliiton aloite on perusteltu, mutta vaatii lisäselvityksiä. Ministeriö ehdottaa, että selvitys laajennettaisiin koskemaan myös kuntayhtymiä ja tulevia maakuntia.

Ruotsissa kunnilla on ollut oikeus suorittaa turvatarkastuksia jo vuodesta 2008.

Lisää aiheesta

Uutinen on käännös 7.1.2019 Kuntaliiton Kommuntorget.fi-palvelussa julkaistusta ruotsinkielisestä artikkelista Finansministeriet startar utredning om säkerheten vid kommunala möten.

Tagit
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuus ja tietosuoja
  • johtamisen ongelmatilanteet
  • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit