Kirje valtiovarainministeriölle, sisäministeriölle ja oikeusministeriölle 23.10.2018, dnro 789/00.02/2018, Annaliisa Lehtinen

Turvatarkastusten mahdollistaminen kuntien tiloissa ja tilaisuuksissa / ehdotus säädettäväksi laiksi

Espoon kaupunki on lähestynyt Suomen Kuntaliittoa ja pyytänyt sen lakiyksikön apua aloitteen laatimiseksi valtionvarainministeriölle turvatarkastusten mahdollistamiseksi kuntien yleisötiloissa ja -tilaisuuksissa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan aloitepyyntö on vahvasti perusteltu. Kuntaliitto haluaa osaltaan myötävaikuttaa ehdotuksen eteenpäin viemisessä.

Ruotsissa on ollut voimassa vuodesta 2008 lähtien laki turvatarkastuksista kunnallisissa yleisötilaisuuksissa. Suomessa vastaavaa, tarkastukset mahdollistavaa lainsäädäntöä on mm. tuomioistuinten istunto- ja yleisötiloissa. Tällä hetkellä vireillä on lakialoite vastaavien tarkastusten mahdollistamiseksi maahanmuuttoviraston tiloissa.

Nykytilanne kuntakentällä on, että turvallisuuden takaaminen on mahdollista ainoastaan jälkikäteisesti puuttumalla häiritsemiskynnyksen ylittävään käyttäytymiseen. Tätä puuttumista voivat tehdä kunnan oma vahtimestarihenkilökunta taikka lisävahvistuksena ostopalveluna hankittu vartija. Ongelma nykytilanteessa on, että kyseisillä henkilöillä ei ole oikeutta ennakolliseen henkilö- ja tavaroiden tarkastamiseen taikka tavaroiden takavarikointiin. Henkilökohtaisen koskemattomuuden ja omaisuuden suoja on perustuslailla suojattu. Vartijoiden oikeudet liittyvät lähinnä häiritsevästi käyttäytyvän henkilön poistamiseen ja rauhoitteluun. Esimerkiksi teräaseiden ja ampuma-aseiden mahdollista tuomista yleisötiloihin ei ole mahdollista tarkastaa nykyisen lainsäädännön valossa, eikä uhkaavaa henkilöä ole voitu tunnistaa ilman, että hän aiheuttaa jo selkeästi havaittavaa käyttäytymishäiriötä tiloissa. Turvallisuusriskeihin varautuminen ennakolta ei ole nykytilanteessa mahdollista.

Kunnan on työnantajana ja viranomaisena huolehdittava henkilökunnan, asiakkaiden ja tilaisuuksiin osallistuvien turvallisuudesta. Kyseistä velvollisuudesta huolehtiminen vallitsevassa nykytilanteessa edellyttää, että kunnalla on halutessaan mahdollisuus jo ennakolta estää vaarallisten/epäilyttävien henkilöiden tai tavaroiden pääsy sen tiloihin ja tilaisuuksiin, ilman, että tarkastaminen edellyttää jo havaittavissa olevaa uhkaa.  Ongelmia on jo nyt havaittu - erityisesti ilta- ja yöaikaa, myös asiakaspalvelutiloissa kuten terveysasemilla.

Lainsäädännön tulisi olla mahdollisimman avoin - sen tulisi mahdollistaa turvatarkastukset, ei olla pakottava. Kuntien tilanteet ja olosuhteet vaihtelevat merkittävästi kuntakoosta ja tilaisuudesta riippuen. Suurissa yksiköissä turvallisuusriskitkin nousevat esiin useammin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jari Koskinen                                            
toimitusjohtaja

Annaliisa Lehtinen
lakimies                                         

 

tags
Annaliisa Lehtinen

Etunimi
Annaliisa
Sukunimi
Oksanen
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2074
Kännykkä
+358 46 922 1053
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuus ja tietosuoja
  • johtamisen ongelmatilanteet
  • valtiontukisääntely
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat