Julkiset hankinnat

Vastaa kyselyyn komission julkisia hankintoja koskevasta tiedotuksesta

Euroopan komissio pyytää jäsenvaltioiden kuntia ja kuntayhtymiä vastaamaan verkkokyselyyn  (pwc.com) komission julkisiin hankintoihin liittyvästä työstä. Kysely liittyy komission projektiin edistää informaation leviämistä EU:n hankintalainsäädännöstä, sitä koskevista linjauksista ja apuvälineistä suhteessa hankintayksiköinä toimiviin tahoihin.

Komissio kartoittaa viestinnän nykytilannetta ja pyrkii löytämään aukot tiedonkulussa.

Vastaamalla kyselyyn kunnat pääsevät esittämään näkemyksensä sen suhteen, minkä tyyppistä ja muotoista tietoa ne toivovat komission tuottavan EU:n hankintalainsäädännöstä. Toisekseen kunnat pääsevät vaikuttamaan siihen, miten komission tuottama tieto parhaiten saavuttaa kohderyhmänsä.

Englanninkielisen kyselyn vastausaika umpeutuu 30. syyskuuta 2019.

Komission on valtuuttanut PwC:n toteuttamaan kyselyn.

 

Lisää aiheesta

Consultation on improving the communication with local and regional public authorities (Alueiden komitea)
Euroopan komission kirje

Tagit