Aalto-yliopiston tutkimushanke avaa alustatalouden mahdollisuuksia myös kunnille

Millaisia mielikuvia sana ”alustatalous” herättää? Useimmille meistä ovat tänä päivänä tulleet tutuiksi digitaaliset alustat esimerkiksi ruokailuun, majoitukseen ja kulkuneuvojen vuokraukseen liittyen. Tällaiset verkossa toimivat ”kauppatorit” ovat kuitenkin vain alustatalouden yksi näkyvistä piirteistä. Se, mikä jää helposti vielä näköpiirin ulottumattomiin, on digitaalisen alustatalouden tuottama laajempi murros talouden ja yhteiskunnan toimintatapoihin.  

”Digitalisaatiota verrataan usein analogisesti neljänteen teolliseen vallankumoukseen. Alustatalous osana tätä kehitystä murtaa vanhoja rakenteita ja synnyttää uusia mahdollisuuksia”, kertoo Eero Aalto tuotantotalouden laitokselta Aalto-yliopistosta. ”Näissä vähittäisissä vallankumouksissa on yleisesti kyse teknologian mahdollistamista uusista tavoista organisoida taloudellista kanssakäymistä sekä palveluiden ja tuotteiden tuotantoa.”  

Aalto työskentelee parhaillaan Business Finlandin rahoittamassa Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeessa. Hankkeessa tutkitaan digitaalisen alustatalouden toimintaa sektorikohtaisesti, haasteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen. Niiden kautta arvioidaan Suomen innovaatiopolitiikan nykytilaa ja valmistellaan suosituksia poliittiseen päätöksentekoon alustatalouden huomioimista varten. Tavoitteena on muodostaa yhdessä päättäjien kanssa ehdotuksia konkreettisista politiikkatoimista, joilla tuetaan Suomen kilpailukykyä ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.  

Miten kunnat voivat hyötyä käynnissä olevasta tutkimuksesta? ”Keskitymme työssämme erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin, liikkumisen, opetuksen ja valmistavan teollisuuden sektoreihin”, Aalto tarkentaa. ”Näiden sektorien myötä hankkeemme osuu kuntien ydintehtäviin ja tuottaa myös kunnille uutta ymmärrystä alustataloudesta.” 

Tähän mennessä hankkeessa on valmistunut politiikkasuosituksia alustatalouden edistämiseen valmistavassa teollisuudessa. Suositusten mukaan Suomessa olisi kannattavaa panostaa muun muassa datan jakamisen käytäntöihin ja velvoitteisiin sekä synnyttää avoimia digitaalisia hyödykkeitä. Kuntien kohdalla havainnot alustataloudesta auttavat kehittämään muun muassa digitaalista infrastruktuuria ja datan hyödyntämistä. Idealtaan samansuuntaista mutta toteutukseltaan arkista työtä tehdään myös Kuntaliitossa ja sen tarkoitus on nostaa esiin kuntien hyviä, läpi kuntakentän skaalautuvia käytänteitä kuntien digikehittämisen ja tietojohtamisen tueksi. 

Politiikkatoimet alustataloudessa -hankkeessa valmistuvista suosituksista kunta voi saada sekä näkökulmia elinkeinoelämänsä painopisteiden ennakointiin että viitteitä siitä, millaisessa yhteistyössä kunnan palveluita voisi tulevaisuudessa järjestää. Alkuvuodesta 2021 tutkimushankkeessa valmistuu lisää sektorikohtaisia suosituksia, joiden pohjalta on mahdollista suunnitella myös konkreettisia toimenpiteitä alustatalouden kehittämiseksi. 

Lisätietoja Politiikkatoimet alustataloudessa -hankkeesta

Tekstin tiedon pohjalähteenä on käytetty artikkelia Aalto, Eero - Gustafsson, Robin - Lipiäinen, Niko. 2020. Alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteet. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 15/2020. (24.11.2020)

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nostamme esille kuntien toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä kunta-alan osaajia.

Tagit