Avoin tyylikirjasto helpottaa asemakaavojen digitalisointia

Ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset asemakaavamerkinnät sisältävän avoimen tyylikirjaston voi jatkossa ladata ilmaiseksi Kuntaliiton GitHubista. Kirjastoa voi hyödyntää avoimissa paikkatieto-ohjelmissa, kuten QGIS:ssä ja myös kaikissa niissä valmisohjelmissa, jotka tukevat standardimuotoisen SLD-tyylikirjaston käyttöä.  

Avoin tyylitiedosto mahdollistaa aikaisemmin tehtyjen asemakaavojen digitoinnin sekä uusien kaavojen tuottamisen suoraan määritetyn kuvaustavan mukaisina. Kuvaustyylitieto voidaan jakaa koneluettavassa, rakenteisessa XML- tai SLD-muodossa. 

Kunnissa asemakaavoja on digitoitu eri CAD- ja paikkatieto-ohjelmin. Lopputuloksena on syntynyt kaavoja, joiden merkinnät vaihtelevat kuntarajoja ylittäessä. Joissakin kunnissa asemakaavat ovat saatavilla vain pdf-kuvina. Avoin tyylikirjasto helpottaa ja nopeuttaa kaavojen digitointia ja edistää lopputuloksen tasalaatuisuutta ja yhteensopivuutta valtakunnallisesti. Tyylikirjaston yhteinen pohja ja sen koodi ovat vapaasti jaettavissa ja tarvittaessa edelleen muokattavissa. Tyylikirjasto jaetaan kesäkuun alussa kaikkien kuntien käyttöön Kuntaliiton avoimessa GitHubissa.  

Työ toteutetaan Kuntaliitossa Yhteiset digiratkaisut- ja Yhdyskunnat ja maankäyttö -tiimien yhteistyönä. Toteutuksen tekee Gispo Oy. 

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nostamme esille kuntien toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä kunta-alan osaajia.

Tagit