Koulutus palveluna -projekti (KOPA)

Etsimässä ratkaisuja koulutuksen saavutettavuuteen

Kuntaliiton Koulutus palveluna -projekti (KOPA) käynnistyi vuoden alussa. Kehittämisprojektissa etsitään yhdessä kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden haasteisiin. Taustalla on erityisesti väestön vanhenemiseen, nuorten ikäluokkien pienenemiseen ja kuntien talouteen liittyvät haasteet. Ratkaisuja haetaan erilaisilla kuntien ja koulutuksen järjestäjien välisillä sekä koulutusmuodot ylittävillä yhteistyön muodoilla ja digitalisaation keinoilla. Verkostoprojekti toteutetaan vuosina 2020-2021.

Verkostoprojektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä koulutuksesta palveluna, joka ei ole sidottu ainoastaan koulurakennukseen. Koulutus palveluna -ajattelussa vahvistetaan näkökulmaa oppilaitoskeskeisyydestä oppijalähtöiseksi niin, että oppimisen ei tarvitse olla sidoksissa perinteisiin koulutiloihin tai oppimisympäristöihin. Onnistuakseen se edellyttää monen toimijan yhteistyötä sekä oppilaitosmuodot ylittävää osaamisen, resurssien ja tilojen käyttöä.

Projektissa on lisäksi tarkoitus löytää vastauksia työelämän osaamistarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla sekä kehittää taloudellisesti kestäviä malleja.

Mukana oleva kehittämispilotti voi esimerkiksi hakea ratkaisuja siihen, miten tarjota joustavia oppimismahdollisuuksia toisen asteen opiskelijalle niin, ettei hänen tarvitse pitkien välimatkojen takia muuttaa pois kotoaan. Pilotti voi myös keskittyä valmistelemaan alueen lukiokoulutuksen järjestämistapoja tulevaisuudessa, yhteistyötä kurssitarjonnassa tai ammatillisen koulutuksen joustavia toteutusmuotoja yritysten osaamistarpeisiin.

Kolmetoista pilottialuetta mukaan ratkomaan koulutuksen järjestämisen haasteita

Koulutus palveluna -projektia ryhdyttiin valmistelemaan syksyllä 2019 kouluneuvos Aulis Pitkälän laatiman esiselvityksen ja marraskuussa järjestetyn avoimen ennakkotyöpajan muodossa. Haku kehittämispilotiksi avattiin lokakuun alussa ja se oli auki joulukuun puolivälin tienoille. Kehittämisverkostoon haettiin alueellisia, kunnista ja koulutuksen järjestäjistä koostuvia pilotteja, joilla on omien paikallisten haasteidensa perusteella tarve ja valmius hankkeen tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen.

Kehittämistyössä tarkastelu painottuu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestämiseen. Alueellisten pilottien tavoitteissa voi kuitenkin olla mukana myös yhteistyötä aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti.

Mukaan verkostoprojektiin valittiin lopulta 13 pilottialuetta. Valitut pilotit ovat hakemusten perusteella alueellisesti kattavia sekä niissä kuvatut tavoitteet sopivat useampaan KOPA-projektille asetettuihin tavoitteisiin. Kaikki pilotit huomioiden verkostoprojektiin on osallistumassa 45 kuntaa, 8 koulutuskuntayhtymää, 4 osakeyhtiötä sekä yksittäinen ammattikorkeakoulu, yliopisto ja liikelaitos.  

KOPA-verkostoprojektiin mukaan valitut pilottialueet ovat:

 • Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli sekä Järviseudun ammatti-instituutti
 • Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Sipoo ja Porvoo sekä Careeria Oy
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistajakunnat eteläisessä Keski-Suomessa
 • Kankaanpää, Honkajoki ja Sataedu
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Pello, Ylitornio ja Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö
 • Keski-Savon kunnat Joroinen, Leppävirta ja Varkaus sekä Savon ammattiopisto (SAKKY), Savonia ammattikorkeakoulu sekä Navitas Kehitys Oy
 • Loviisa, Porvoo, Sipoo ja Kotka
 • Mikkeli, Etelä-Savon Koulutus Oy ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
 • SASKY koulutuskuntayhtymä, Ikaalinen, Ruovesi, Parkano, Hämeenkyrö ja Mänttä-Vilppula
 • Sodankylä, Inari, Kittilä, REDU, Geofysiikan observatorio ja Oulun yliopisto
 • Suupohja: Kauhajoen kaupunki ja Teuvan kunta. Myös Suupohjan kunnat Isojoki ja Karijoki ovat koulutuskuntayhtymän kautta mukana.
 • SÖFUK ja Närpiö
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautavaara, Pielavesi, Iisalmi ja Keitele

Verkoston ja samalla pilottien työ käynnistyy helmikuussa järjestettävällä valtakunnallisella aloituseminaarilla. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa erilaisten alueiden elinvoimapolitiikasta kattaen koulutuksen ja paikallisen muutostoimijuuden sekä koulu palveluna –mallista, joka näkee koulut ennemmin joustavana palveluna kuin ainoastaan rakennuksina opetuksen järjestämiselle.

KOPA-verkostoprojekti toteutetaan yhdessä FCG Konsultoinnin kanssa, joka vastaa pilottien alueellisen kehittämistyön fasilitoinnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyökumppanina ja osarahoittajana projektissa.

Valmistunut esiselvitys antaa pohjaa kehittämisverkoston työlle

Ennen verkostoprojektin käynnistämistä koettiin tarpeelliseksi kuvata esiselvitystyön muodossa toimintaympäristön haasteita ja kartoittaa olemassa olevia kuntien ja koulutuksen järjestäjien sekä koulutusmuotojen välisiä yhteistyön muotoja, erilaisia järjestämisen mahdollisuuksia ja mahdollisia järjestämisen esteitä.

Syksyllä 2019 alkaneella esiselvitystyöllä haluttiin myös avata nykyistä tilannekuvaa koulutuksen järjestämisessä ottaen huomioon väestökehitys, oppilaitosverkosto ja taloudelliset näkymät. Esiselvityksessä koettiin tärkeäksi myös tuoda esiin se, minkälaisia yhteistyön muotoja eri järjestäjien ja koulutusmuotojen kesken laki jo nykyisellään mahdollistaa. Esiselvitystyön laatijana toimi kouluneuvos Aulis Pitkälä, jolla on vahva tausta sivistyksen ja koulutuksen parissa eri tehtävissä niin kuntatasolla kuin kansallisesti.

Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

Tagit
Essi Ratia

Essi Ratia

Projektiasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
 • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA)
 • ammatillinen koulutus
 • seutukaupunkiverkosto